Stretká – DOMKA

Famahaci

Animátor: Maťo R.

Stretko už funguje štvrtý rok. Máme na ňom 14 a 15-ročných chalanov. V tomto veku sú chalani živí, stále vyhľadávajú nejakú srandu a radi sa hrávajú na mobiloch. My sa ich snažíme viesť v duchu Dona Bosca a teda nech skáču, kričia, radujú sa, len nech nehrešia. V tomto roku nám je príkladom Dávid zo Starého zákona, ktorý nám je vzorom pre hľadanie Boha a jeho vôle.


Humorníci

Animátori: Bisťoš, Adam a Samo

STO

Animátori: Maťo K., Fazulo

Miništranti

Animátori: Erik, Peťo Rohal

Naše miništrantské stretko mávame každý štvrtok a po ňom ideme na sv.omšu, kde miništrujeme. Našim cieľom je učením sa a zdokonaľovaním sa v službe pri sv.omši vytvárať skvelé spoločenstvo chalanov, ale približovať sa stále viac k Ježišovi.

Nebohamky

Animátori: Zuzka Petruľáková

Sme študujúce ženy, ktoré sa neboja hlbokých myšlienok a chcú s chuťou prežiť život naplno – s Bohom. Stretávame sa od septembra 2020, aktuálne každé dva týždne v utorok a diskutujeme o témach z knihy Ako byť slobodný od autora Inaki Guerrero Ostolaza. Sprevádza nás trojnásobná mamina Zuzka Petruľáková. Sme animátorky na Daliborku, ale postupne obohacujeme naše stretko aj žienkami z iných kútov Slovenska, ktoré prišli do Bratislavy za štúdiom. 

Rodinky

Aktuálne sa vo farnosti schádzajú 3 rodinné stretká. Dokopy ide asi o 20 manželských párov, niektorí sú bývalí animátori, saleziáni spolupracovníci, aktívni členovia farnosti. Postupne sa aj zvyšuje počet detí v týchto rodinkách 🙂