Stretká – DOMKA


Famahaci

Animátori: Fakla, Marek

Stretko už funguje štvrtý rok. Máme na ňom 12 a 13-ročných chalanov. V tomto veku sú chalani živí, stále vyhľadávajú nejakú srandu a radi sa hrávajú na mobiloch. My sa ich snažíme viesť v duchu Dona Bosca a teda nech skáču, kričia, radujú sa, len nech nehrešia. V tomto roku nám je príkladom Dávid zo Starého zákona, ktorý nám je vzorom pre hľadanie Boha a jeho vôle.

Miništranti

Animátori: Erik, Peťo Rohal

Naše miništrantské stretko mávame každý štvrtok a po ňom ideme na mládežnícku sv.omšu, kde miništrujeme. Našim cieľom je učením sa a zdokonaľovaním sa v službe pri sv.omši vytvárať skvelé spoločenstvo chalanov, ale približovať sa stále viac k Ježišovi.

Odvykačka

Animátori: Džuso, Geťo


TAJKKN

Animátorka: Terezka

Sme najnovšie stretko na Daliborku 14-15 ročných dievčat, ktoré vzniklo v septembri 2018. Hlavnou témou našich stretiek je ženské srdce, a spoločne si postupne odhaľujeme a debatujeme o jeho túžbach, starostiach a radostiach.

Bez vosku

Animátori: Lucia a Paťo Májekovci

Ako stretko 18-20 ročných chlapcov a dievčat fungujeme od septembra 2018. Náš názov má skrytý význam, totiž po taliansky bez vosku (sincere) znamená úprimný. O to sa na našom stretku snažíme, byť k sebe úprimný a tak budovať vzťahy k sebe samým, navzájom medzi sebou, no najmä k Bohu.

Rodinky

Sme spoločenstvo mladých rodín a väčšina z nás bola v minulosti animátormi. Niektorí sú tiež saleziáni spolupracovníci – ASC. Stretávame sa raz za dva týždne  priestoroch fary a počas stretka majú naše deti vlastný program s animátorkami.

Najbližšie udalosti

Žiadne pripravované podujatia.