Laura, združenie mladých

Laura, združenie mladých – stredisko Bratislava – Kremnická
Sme jedno zo stredísk celoslovenskej saleziánskej mládežníckej organizácie. Vo farnosti fungujeme od roku 1993. Za ten čas „v ružovom domčeku“ vyrástli stovky detí, najmä dievčat. Našim cieľom je integrálny rozvoj detí a mladých. Rozvíjame ich schopnosti, potenciál a v saleziánskom duchu vychovávame k zrelému a radostnému prežívaniu života a ku kresťanským hodnotám. Svoju činnosť realizujeme prostredníctvom osobného sprevádzania a voľnočasových aktivít v štýle preventívneho systému.

V našej farnosti sa staráme o 4 rovesnícke stretká dievčat:

Bublinky (6 – 8 rokov) – animátorka Laura a Helenka
Kamošky (8 – 11 rokov) – animátorka Viki a Anička
Kukinky (11 – 14 rokov) – animátorka Zuzka a Kika
Čerešničky na torte (14 – 17 rokov) – animátorka Anička a Peťka

Každé leto organizujeme denný tábor pre dievčatá. Ponúkame duchovné sprevádzanie, duchovné obnovy a cvičenia, prípadne iné aktivity podľa záujmu. V spolupráci s miestnym strediskom Domky ponúkame animátorskú formáciu a vzdelávanie.

Kontaktná osoba

• sr. Helena Šlenkerová FMA, laura.kremnicka@gmail.com

Web

• https://www.laura-mladez.sk/strediska/bratislava-kremnicka/