Laura, združenie mladých

Laura, združenie mladých – stredisko Bratislava – Kremnická
Sme jedno zo stredísk celoslovenskej saleziánskej mládežníckej organizácie. Vo farnosti fungujeme od roku 1993. Za ten čas „v ružovom domčeku“ vyrástli stovky detí, najmä dievčat. Našim cieľom je integrálny rozvoj detí a mladých. Rozvíjame ich schopnosti, potenciál a v saleziánskom duchu vychovávame k zrelému a radostnému prežívaniu života a ku kresťanským hodnotám. Svoju činnosť realizujeme prostredníctvom osobného sprevádzania a voľnočasových aktivít v štýle preventívneho systému.

V našej farnosti sa staráme o 4 rovesnícke stretká dievčat:
Sovičky (9 – 11 rokov) – animátorka Zuzka, Kika a Anička
Čerešničky na torte (11 – 13 rokov) – animátorka Anička a Peťka
Maovia (14 – 15 rokov) – animátorka Lucka a Janka
Kucovci (17 – 18 rokov) – animátorka Monika a Dária

Každé leto organizujeme denný tábor pre dievčatá. Ponúkame duchovné sprevádzanie, duchovné obnovy a cvičenia, prípadne iné aktivity podľa záujmu. V spolupráci s miestnym strediskom Domky ponúkame animátorskú formáciu a vzdelávanie.

Kontaktná osoba

• sr. Helena Šlenkerová FMA, laura.kremnicka@gmail.com

Web

• https://www.laura-mladez.sk/strediska/bratislava-kremnicka/