Farská kancelária

V úradných záležitostiach nás kontaktujte v úradných hodinách v kancelárii farského úradu, alebo telefonicky.

Po sv. omšiach máme obyčajne viac pastoračných povinností a tak je v tomto čase náročné pre nás vybavovať úradné záležitosti. V prípade potreby nás kontaktujte emailom alebo telefonicky, aby sme si dohodli čas stretnutia v inom čase, ako sú úradné hodiny.

ÚRADNÉ HODINY

E-mail: daliborovo@svd.sk

Kancelária len telefonicky +421 910 490 335 – pondelok 15.00-16.00, streda 19.00-19.30, štvrtok 10.00-11.00
(okrem štátnych a cirkevne prikázaných sviatkov)
Kancelária osobne – pondelok 16.00-17.00, streda 19.30-20.00, štvrtok 11.00-12.00
(okrem štátnych a cirkevne prikázaných sviatkov)

KONTAKT

Telefón len v úradných hodinách: +421 910 490 335
E-mail: daliborovo@svd.sk

Správca farnosti: 
P. Milan Bubák SVD

Farnosť Bratislava – Petržalka I,
Daliborovo nám. 1,
851 01 Bratislava
IČO: 31781802
DIČ: 2022999627

Ulice patriace do farnosti

Belinského Kubínska
Bohrova Lenardova
Bratská Levočská
Černyševského Ľubietovská
Daliborovo námestie Macharova
Dargovská Mánesovo námestie
Dubnická Nábrežná
Einsteinova Nobelovo námestioe
Farského Novobanská
Gercenova Očovská
Gogoľova Panónska cesta
Goralská Pečnianska
Hálova Pifflova
Handlovská Planckova
Harmanecká Prokopova
Hrobárska Röntgenova
Jantárova cesta Rusovská cesta
Jaroslavova Šrobárovo námestie
Jungmannova Údernícka
Kapicova Vavilovova
Kaukazská Viedenská cesta
Kežmarské námestie Vilová
Kolmá Vlastenecké námestie
Kopčianska Vranovská
Krasovského Wolkrova
Kremnická Zadunajská cesta
Krupinská Záporožská