Farský úrad

V úradných záležitostiach nás kontaktujte v úradných hodinách v kancelárii farského úradu, alebo telefonicky.

Po sv. omšiach máme obyčajne viac pastoračných povinností a tak je v tomto čase náročné pre nás vybavovať úradné záležitosti. V prípade potreby nás kontaktujte emailom alebo telefonicky, aby sme si dohodli čas stretnutia v inom čase, ako sú úradné hodiny.

ÚRADNÉ HODINY

Kancelária – utorok, streda, štvrtok: 16:00 – 17:00
(mimo štátnych sviatkov)
Telefonicky – utorok, streda, štvrtok: 15:00 – 16:00

KONTAKT

Telefón: +421 263 453 698
E-mail: daliborovo@svd.sk

Správca farnosti: 
P. Milan Bubák SVD

Farnosť Bratislava – Petržalka I,
Daliborovo nám. 1,
851 01 Bratislava