Farský úrad

V úradných záležitostiach nás kontaktujte v úradných hodinách v kancelárii farského úradu.

Po sv. omšiach máme obyčajne viac pastoračných povinností a tak je v tomto čase náročné pre nás vybavovať úradné záležitosti. V prípade potreby nás kontaktujte emailom alebo telefonicky, aby sme si dohodli čas stretnutia v inom čase, ako sú úradné hodiny.


ÚRADNÉ HODINY

Utorok, streda, štvrtok: 16:00 – 17:00


KONTAKT

Telefón: +421 263 453 698
E-mail: daliborovo@svd.sk