Farská kancelária

V úradných záležitostiach nás kontaktujte v úradných hodinách v kancelárii farského úradu, alebo telefonicky.

Po sv. omšiach máme obyčajne viac pastoračných povinností a tak je v tomto čase náročné pre nás vybavovať úradné záležitosti. V prípade potreby nás kontaktujte emailom alebo telefonicky, aby sme si dohodli čas stretnutia v inom čase, ako sú úradné hodiny.

ÚRADNÉ HODINY

E-mail: daliborovo@svd.sk

Kancelária len telefonicky +421 910 490 335 – pondelok 15.00-16.00, streda 19.00-19.30, štvrtok 10.00-11.00
(okrem štátnych a cirkevne prikázaných sviatkov)
Kancelária osobne – pondelok 16.00-17.00, streda 19.30-20.00, štvrtok 11.00-12.00
(okrem štátnych a cirkevne prikázaných sviatkov)

KONTAKT

Telefón len v úradných hodinách: +421 910 490 335
E-mail: daliborovo@svd.sk

Správca farnosti: 
P. Milan Bubák SVD

Farnosť Bratislava – Petržalka I,
Daliborovo nám. 1,
851 01 Bratislava
IČO: 31781802
DIČ: 2022999627