Farský úrad

V úradných záležitostiach nás kontaktujte v úradných hodinách v kancelárii farského úradu, alebo telefonicky.

Po sv. omšiach máme obyčajne viac pastoračných povinností a tak je v tomto čase náročné pre nás vybavovať úradné záležitosti. V prípade potreby nás kontaktujte emailom alebo telefonicky, aby sme si dohodli čas stretnutia v inom čase, ako sú úradné hodiny.

ÚRADNÉ HODINY

E-mail: daliborovo@svd.sk

Telefonicky +421 910 490 335 – utorok, streda, štvrtok: 15:00 – 16:00
(okrem štátnych a cirkevne prikázaných sviatkov)
Kancelária – utorok, streda, štvrtok: 16:00 – 17:00
(okrem štátnych a cirkevne prikázaných sviatkov)

KONTAKT

Telefón-kancelária ut, st, št, 15.00-16.00: +421 910 490 335
E-mail: daliborovo@svd.sk

Správca farnosti: 
P. Milan Bubák SVD

Farnosť Bratislava – Petržalka I,
Daliborovo nám. 1,
851 01 Bratislava
IČO: 31781802
DIČ: 2022999627