DOMKA

Združenie saleziánskej mládeže je občianske združenie, ktoré vo farnosti Daliborko pôsobí od roku 2002. Odvtedy sa v našom pivničnom oratku prehnalo mnoho detí, z ktorých neskôr vyrástli animátori, ktorých formácia prebieha v spolupráci s Laurou – Združením mladých (stredisko BA – Kremnická).

Našim cieľom je vychovávať mladých v dobrých kresťanov a statočných občanov, podľa vzoru Don Bosca. Najviac sa venujeme stretkám a letným táborom. Ak nás chcete kontaktovať, môžete tak spraviť na daliborko@domka.sk alebo čísle: +421 917 393 275