Vysluhovanie svätenín

RODINNA-LITURGIA-PRI-STEDROVECERNOM-STOLE.pdf


„Sväteniny sú posvätné znaky, ktorými sa ako istým napodobnením sviatostí naznačujú najmä duchovné účinky a na príhovor Cirkvi sa dosahujú.“ (kán. 1166 Kódexu kánonického práva)