Kaplnky

„Posvätné miesta sú tie, ktoré posvätením alebo požehnaním na to predpísaným liturgickými knihami, sú určené na božský kult alebo na pochovávanie veriacich.“ (kánon 1205 Kódexu kánonického práva)

Rekonštrukcia kaplnky Svätého Kríža – zmluva, objednávky, faktúry

ZMLUVA, OBJEDNÁVKY, FAKTÚRY

Fotografie z posviacky obnovenej kaplnky Svätého Kríža
Rekonštrukcia kaplnky bola realizovaná
aj z finančných zdrojov Úradu vlády Slovenskej republiky.

Viacej fotografií na tejto webovej stránke TU

Reportáž z TVBA: