Kaplnky

„Posvätné miesta sú tie, ktoré posvätením alebo požehnaním na to predpísaným liturgickými knihami, sú určené na božský kult alebo na pochovávanie veriacich.“ (kánon 1205 Kódexu kánonického práva)