Sväté omše

 

Pondelok:

7:00 
18:00 

Utorok:

7:00 
9:30 
18:00 

Streda: 7:00 
18:00 
Štvrtok: 7:00 
9:30 
18:00
Piatok: 7:00 
18:00 mládežnícka 
Sobota: 8:00 
18:00 
Nedeľa: 6:30 
7:45 
9:00 
10:30 – za účasti detí 
18:00 
20:00 
Prikázaný sviatok v pracovný deň: 7:00, 16:00, 18:00
Sv. omše v mesiaci júl a august od pondelka do piatka:

( júl a august 7:00 – sv. omša je v kostole sv. Arnolda Janssena na Krupinskej 2)
18.00 Daliborko

Kaplnka Spojenej školy sv. Rodiny: 7:30 – pondelok, streda a piatok (P. Gerboc SVD)