Sväté omše

Platné od 9. mája 2022

Pondelok:

7:00 (P. Stanislav Orečný SVD)
18:00 (P. Rastislav Kršák SVD)

Utorok:

7:00 (P. Stanislav Orečný SVD)
9:30 (P. Rastislav Kršák SVD)
18:00 (P. Milan Bubák SVD)

Streda: 7:00 (P. Milan Bubák SVD)
18:00 (P. Stanislav Orečný SVD)
Štvrtok: 7:00 (P. Tomáš Gerboc SVD)
9:30 (P. Rastislav Kršák SVD)
18:00 (P. Milan Bubák SVD)
Piatok: 7:00 (P. Rastislav Kršák SVD)
18:00 mládežnícka (P. Tomáš Gerboc SVD)
Sobota: 8:00 (P. Milan Bubák SVD)
18:00 (P. Rastislav Kršák SVD)
Nedeľa: 6:30 (P. Stanislav Orečný SVD)
7:45 (P. Rastislav Kršák SVD)
9:00 (P. Milan Bubák SVD)
10:30 – za účasti detí (P. Tomáš Gerboc SVD)
18:00 (P. Stanislav Orečný SVD)
20:00 (P. Milan Bubák SVD)
Prikázaný sviatok v pracovný deň: 7:00, 16:00, 18:00
Sv. omše v mesiaci júl a august od pondelka do piatku:

7:00 – sv. omša je v Kostole sv. Arnolda Janssena
18:00

Kaplnka Spojenej školy sv. Rodiny: 7:30 – streda a piatok (P. Tomáš Gerboc SVD)