Sväté omše počas školského roka

 

Pondelok:

7:00
18:00 

Utorok:

7:00
9:30 
18:00 

Streda: 7:00 
18:00 
Štvrtok: 7:00 
9:30 
18:00
Piatok: 7:00 
18:00 – mládežnícka 
Sobota: 8:00 
18:00 
Nedeľa: 6:30 
7:45 
9:00 
10:30 – za účasti detí 
18:00 
20:00 
Prikázaný sviatok v pracovný deň: 7:00, 16:00, 18:00

JÚL A AUGUST PO-PIA

 

SOBOTA

NEDEĽA

7.00 – sv. omša je v kostole sv. Arnolda Janssena na Krupinskej 2
18.00 Daliborko

 

8.00 a 18.00 s nedeľnou platnosťou

6.30, 7.45, 9.00 a 20.00