Adorácie

Streda: po sv. omši (+ modlitby za uzdravenie chorých)
Štvrtok: po sv. omši (+ modlitby za duchovné povolania).
Prvý štvrtok v mesiaci pozývame na Večer milosrdenstva
s komunitou Emanuel.
Pôstne obdobie:
utorok – sobota po sv. omši do 20:00
1. piatok v mesiaci: po sv. omši
1. sobota v mesiaci: 7:00 + Fatimská pobožnosť
Nedeľa: 19:00 – 19:45