Farské oznamy

Zasielanie farských oznamov emailom

Oznamy na 14. cezročnú nedeľu 3. júla 2022

Liturgický kalendár

Pondelok, 4.7. Sv. Alžbety Portugalskej, ľubovoľná spomienka

Večerná sv. omša o 18:00 už zo zajtrajšieho sviatku

Utorok, 5.7. Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, NEprikázaný sviatok. Sv. omša bude iba o 18:00 hod.
Streda, 6.7. Sv. Máriu Goretti, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka
Štvrtok, 7.7. Sv. Antona Máriu Zacchariu, kňaza, ľubovoľná spomienka
Sobota, 9.7. Sv. Augustína Zao Ronga, kňaza a spoločníkov, čínskych mučeníkov, ľubovoľná spomienka
Nedeľa, 10.7. 15. nedeľa v cezročnom období 

Upratovanie kostola

Upratovanie nášho kostola v pondelok 4. júla má na starosti skupinka č. 2. Ďakujeme jej členom za námahu a službu.

Zbierka 

Zbierka na dobročinné ciele Sv. Otca z minulej  nedele vyniesla € 920,- Ďakujeme vám za váš príspevok.

Ranná sedmička počas leta 

Pripomíname, že počas mesiacov júl a august sa v našom kostole, ako obvykle vždy cez leto, neslúžieva ranná sv. omša o 7:00 hod. Slúži sa však u Verbistov na Krupinskej. 

Poďakovanie za službu ekonómky 

Chceli by som sa srdečne poďakovať p. Ivetke Hlinickej za službu ekonómky, ktorú pre našu farnosť vykonávala takmer 30 rokov. Robila skvelú prácu, ale, žiaľ, už usúdila, že sa stiahne. Je nám to ľúto, avšak jej rozhodnutie prijímame a do ďalších rokov jej želáme veľa Božieho požehnania. Naším novým ekonómom vo farnosti bude p. Ing. Ján Zdarilek, ktorý je pôvodným povolaním ekonóm. Ďakujeme mu, že túto neľahkú úlohu prijal. 

Poďakovanie od sr. Saleziánok

Sr. saleziánky z provinciálnej domu na Kreminicej nás prosili, aby sme vám tlmočili toto ich poďakovanie: „Rekonštrukciu nášho domu na Kremnickej ulici je takmer hotová. Bude tam saleziánske centrum prijatia, výchovy a vzdelávania. Srdečne ďakujeme všetkým farníkom za modlitby, záujem i finančnú podporu.“

Farský tábor

Dnes sa začína týždňový rezidenčný farský tábor. Koná sa v Jedľových Kostoľanoch pri Zlatých Moravciach. Animátori a účastníci už odcestovali spolu aj s. P. Tomášom Gerbocom, SVD. Prosím, aby sme ich sprevádzali svojimi modlitbami. 

Opakujúce sa oznamy:

Možnosť podporiť náš kostol

Ďakujeme vám, ktorí náš kostol podporujete posielaním svojich príspevkov na náš farský účet. Ak by tak chceli urobiť aj iní, číslo nášho farského účtu je SK28 0200 0000 0017 4108 4453. Ďakujeme vopred. 

Ak by ste chceli prispieť aj na naše budúce farské pastoračné centrum, ktoré plánujeme stavať, číslo účtu je SK30 0200 0000 0040 8906 8551. Ďakujeme.