Farské oznamy

Zasielanie farských oznamov emailom

 

Oznamy na 16. nedeľu v období cez rok – 21. júla 2024

Liturgický kalendár

Pondelok, 22.7.

Sv. Márie Magdalény, sviatok

Utorok, 23.7.

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

Streda, 24.7.

Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza, ľubovoľná spomienka

Štvrtok 25.7.

Sv. JAKUBA, apoštola, sviatok

Piatok, 26.7.

Sv. Joachima a Anny, rodičov Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

Sobota, 27.7.

Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

Nedeľa, 28.7.

17. nedeľa v cezročnom období

Upratovanie kostola

Upratovanie kostola v pondelok (22.7.) má na starosti skupinka č. 6. Ďakujeme jej členom vopred za ich službu!

Deň starých rodičov a seniorov  

Budúcu nedeľu (28.7.) si v Cirkvi pripomenieme „Deň starých rodičov a seniorov“.  Téma tohto ročníka znie: „Neopusť ma v čase staroby!“ (porov. Žalm 71, 9). Ponúkneme vám vytlačené posolstvo pápeža Františka k tomuto dňu. Do vašej pozornosti dávame aj pontifikálnu svätú omšu, ktorú bude pri tejto pri tejto príležitosti sláviť budúcu nedeľu (28.7.) o 10.30 v Katedrále sv. Martina bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Úplné odpustky sú získateľné v Deň starých rodičov a seniorov

Apoštolská penitenciária udeľuje na tento deň 28. júla 2024 úplné odpustky veriacim, ktorí sa pri príležitosti 4. svetového dňa starých rodičov a seniorov vedení duchom pokánia a lásky a pri splnení troch obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel pápeža):

  1. zúčastnia na rôznych podujatiach, ktoré sa budú pri tejto príležitosti konať po celom svete;
  2. tiež tým veriacim, ktorí venujú primeraný čas skutočnej alebo virtuálnej (na diaľku) návšteve svojich starých bratov a sestier v núdzi alebo v ťažkostiach (napríklad chorých, osamelých, postihnutých…).
  3. a nakoniec aj starším chorým a všetkým tým, ktorí sa z vážneho dôvodu nemôžu vzdialiť zo svojich domovov, za predpokladu, že (sa odpútajú od akýchkoľvek hriechov a) majú v úmysle čo najskôr splniť tri obvyklé podmienky (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel pápeža) a duchovne sa spoja s úmyslom tohto svetového dňa a obetujú Bohu modlitby alebo utrpenia svojho života, najmä v čase rôznych slávností, ktoré sa budú počas tohto dňa vysielať prostredníctvom médií.

Úplné odpustky možno uplatniť v tento deň aj pre duše v očistci.

Misijná púť Medžugorie – Berat – Ohrid

Naša farnosť organizuje misijnú farskú púť v čase od 28. septembra do 6. októbra 2024. Cena púte je 350,- Eur. Prihlasujte sa v sakristii alebo na farskom úrade. Bližšie informácie sú na výveske a na letáčiku. (Na cestu je potrebný platný cestovný pas Slovenskej republiky. Zaplatiť za púť v hotovosti a doplniť číslo cestovného pasu môžete aj neskôr po zápise.)

Opakujúce sa oznamy:

Svätá omša za zosnulých v uplynulom mesiaci

V sobotu 27. júla o šiestej večer (18:00 hod) budeme sláviť sv.omšu za našich zosnulých farníkov, ktorých sme počas posledného mesiaca odprevadili na konci ich pozemskej púte.

OZNAM RKCMBF UK

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2024/25 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca augusta 2024. Podrobnosti sú na webovej stránke fakulty ( www.frcth.uniba.sk ).

Slávnosť blahorečenia Božieho služobníka Jána Havlíka

V sobotu 31. augusta (2024) vás pozývame do Šaštína na slávnosť blahorečenia Božieho služobníka Jána Havlíka. Ján Havlík, seminarista Misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul mal veľkú túžbu stať sa kňazom a misionárom. Vo veku tridsaťsedem rokov zomrel na následky krutého zaobchádzania po jedenástich rokoch väznenia v komunistickým žalároch. Všetko hrdinsky znášal a ostal verný, vytrvalý a nezlomný. Viac informácií nájdete na uvedenej stránke.

Vo farských oznamoch zverejňujeme informácie, ktoré sme prijali cez farskú emailovú schránku v sobotu do 12:00 hod.

Obvyklý čas zverejnenia je sobota o 18:00 hod.

Závažné chyby ohláste na náš email alebo na tel. čísle: 0910 490 335 (nie sms-kou).

Informácie v zátvorkách sú platné. Zátvorky označujú text, ktorý kňaz v kostole kvôli stručnosti nečíta.

Užitočné informácie sú aj v oznamoch na stránke Misijného domu Arnolda Janssena.

Možnosť podporiť náš kostol

Ďakujeme vám, ktorí náš kostol podporujete posielaním svojich príspevkov na náš farský účet. Ak by tak chceli urobiť aj iní, číslo nášho farského účtu je SK28 0200 0000 0017 4108 4453. Ďakujeme vopred. Ak by ste chceli prispieť aj na naše budúce farské pastoračné centrum, ktoré plánujeme stavať, číslo účtu je SK30 0200 0000 0040 8906 8551. Ďakujeme!