Farské oznamy

Zasielanie farských oznamov emailom

Oznamy na 34. nedeľu cez rok 22. novembra 2020

Liturgický kalendár

Pondelok, 23.11. Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka alebo sv. Kolumbána, opáta, obe sú ľubovoľné spomienky
Utorok, 24.11. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, vietnamských mučeníkov, spomienka 
Streda, 25.11. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučeníčky, ľubovoľná spomienka
Piatok, 27.11. Panny Márie od Zázračnej medaily, spomienka
Nedeľa, 29.11. 1. nedeľa adventná, liturgického roku B

Návrat k verejným bohoslužbám 

Od minulého pondelka, 16. novembra sme sa znova vrátili k verejným bohoslužbám. Podľa nariadenia vlády je však vstup do kostola povolený iba do 50% kapacity kostola. Pred týždňom sme vám mylne oznámili, že náš kostol má 330 miest na sedenie; v skutočnosti ich má až 370 (plus sedadlá pre kňaza a asistenciu), čo znamená, že na jednej sv. omši tu môže byť prítomných 185 ľudí (plus kňaz a asistencia). Samozrejme, sedenie je šachovnicovo, iba na označených miestach

Prosíme vás, aby ste si pri vstupe do kostola dezinfikovali ruky a počas sv. omše mali na sebe rúška. Chceli by sme vás poprosiť, aby ste v tomto boli dôslední. Neželáme si, aby sa v našom kostole niekto nakazil, alebo aby sa náš kostol stal ohniskom nákazy. Ak by niekto mal iný názor a rúško v našom kostole mať na sebe odmietol, budeme ho musieť poprosiť, aby z kostola vyšiel von. Takisto sv. prijímanie z rovnakých dôvodov rozdávame len na ruku

Strímovanie sv. omší 

Od minulého pondelka, 16. novembra, sme trocha unáhlene skončili aj so strímovaním sv. omší cez internet okrem nedeľnej deviatky, na čo ste však vy reagovali a prosili nás, aby sme v tom pokračovali. Takže sa vraciame znova k stímovaniu niektorých sv. omší, a to vo všedný deň o 18:00 a v nedele o 9:00, 10:30 a 18:00. Strímovanie môžete sledovať na adrese www.daliborko.sk/tv/ alebo facebook/daliborko, alebo aj na youtube.com 

Upratovanie kostola 

Zajtra, v pondelok, 23. novembra, upratuje náš kostol skupinka č. 1. Ďakujeme im vopred za ich službu.

Zbierka na Charitu 

Na budúcu nedeľu, 29. novembra 2020, slávi Katolícka cirkev 1. adventnú nedeľu. Tradične sa v tento deň koná v kostoloch Jesenná zbierka na charitu. Arcidiecézne a diecézne charity na Slovensku dávajú tento rok veriacim možnosť prispieť do zbierky aj online. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť na webovej stránke: www.precharituba.sk. Charita zdôrazňuje myšlienku podpory chudobných vo farnosti, ktorým práve počas pandémie vie pomôcť aj zo spomínanej zbierky. Bratislavská arcidiecézna charita si veľmi váži každý jeden dar a vopred ďakuje darcom za podporu, či už v kostolnej alebo elektronickej forme jesennej zbierky na charitu. 

Pozvanie od Saleziánov spolupracovníkov 

Spoločenstvo Saleziánov spolupracovníkov poďakuje za dar svojej charizmy a povolania výročnou konferenciou, ktorá bude v online priestore. Pozývame vás na úvodnú svätú omšu v sobotu 28. novembra o 8:00 hod. v našom kostole, ktorú budeme tiež naživo strímovať.  

Kniha P. M. Bubáka

Vo vydavateľstve Spoločnosti Božieho Slova vyšla už posledná, v poradí šiesta kniha nedeľných príhovorov P. Milana Bubáka, SVD, ktoré mával na vatikánskom rádiu. Názov knihy je Dôležitý je záver. Kázne odzneli pred troma rokmi (2017-18) a korešpondujú s liturgickým rokom B, ktorý práve teraz 1. adventnou nedeľou začíname. Kniha obsahuje aj zvukové CD s nahrávkami všetkých príhovorov. Jej cena je € 7,50 a môžete si ju zakúpiť buď vzadu v kostole na pravej strane pri spovedných miestnostiach (peniaze môžete vhodiť do pokladničky vedľa stolíka s knihami), alebo v sakristii.

Pracovná príležitosť

Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10  hľadá upratovačku na plný úväzok – pracovná doba je od 12:00 do 20:00 hod. Bližšie informácie na tel. čísle 0917 163 071.

Červená streda – 25. november 

Organizácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi nás pozýva k modlitebnej, ale aj finančnej pomoci prenasledovaným kresťanom. 300 miliónov trpiacich kresťanov potrebuje našu pomoc. V tento deň si celý svet pripomína ľudí, ktorí sú prenasledovaní pre vieru. Preto aj v našom chráme budeme v stredu, 25. novembra 2020 v modlitbách zvlášť pamätať na tento úmysel. Červená streda je deň, keď sa rôzne verejné objekty na celom svete vysvietia na červeno: britský parlament, rímske Koloseum, socha Krista v Rio de Janeiro, kostoly, katedrály, či monumenty po celom svete. Aj na Slovensku sa rozžiari červenou farbou niekoľko významných objektov (napríklad Bratislavský hrad a pod.). Chceme, aby aj Slovensko bolo krajinou, ktorej záleží na dôstojnosti každého človeka a aby sa aj u nás rozšírilo povedomie o skutočnom utrpení mnohých nevinných ľudí.

Možno podporiť náš kostol

Ďakujeme vám, ktorí náš kostol podporujete posielaním svojich príspevkov na náš farský účet. Ak by tak chceli urobiť aj iní, číslo nášho farského účtu je SK28 0200 0000 0017 4108 4453. Ďakujeme vopred.