Farské oznamy

Zasielanie farských oznamov emailom

Oznamy na 18. nedeľu cez rok– 1. august 2021 

Liturgický kalendár

Pondelok, 2.8. Panny Márie Anjelskej v Porciunkule, ľubovoľná spomienka
Streda, 4.8. Sv. Ján Mária Vianney, spomienka
Štvrtok, 5.8. Výročie posviacky Hlavnej baziliky v Ríme,
ľubovoľná spomienka
Piatok, 6.8. Premenenie Pána, sviatok, prvý piatok mesiaca. 
Sobota, 7.8. Panny Márie v sobotu, fatimská sobota
Nedeľa, 8.8. 19. nedeľa cez rok

Upratovanie kostola 

Zajtra v pondelok, 2. augusta upratuje náš kostol skupinka č. 7. Ďakujeme im vopred za ich službu. 

Prvý piatok a fatimská sobota

Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedáme pred a počas večerných sv. omší o 18:00 hod., plus vo štvrtok od 17:00 a v piatok od 16:00 hod

sobotu ráno o 7:15 bude pobožnosť fatimskej soboty.

Porcinkulové odpustky

pondelok, 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Podmienky, ktoré treba splniť: nábožná návšteva kostola, modlitba Pána a vyznanie viery (Verím Boha) a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca.

Poďakovanie za detský tábor a prosba o modlitby za tábor mladých

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii detského tábora v Jedľových Kostoľanoch. Zúčastnilo sa ho 83 detí, 28 animátorov spolu so sr. Máriu Nagyovou FMA a p. Milanom Tomanom SVD. Témou bol príbeh  Star wars a hlavná myšlienka znela: Nádej – aj keď sa čokoľvek zdá nemožné, s Božou pomocou sa to zvládne. Bolo to nádherný čas, ďakujeme rodičom za prejavenú dôveru a animátorom za prípravu a realizáciu. Vám milí farníci ďakujeme za modlitby, v ktorých môžete pokračovať, nakoľko dnes, odchádza 28 účastníkov na mládežnícky tábor na chatu Borinka v Králikoch, pri Banskej Bystrici. 

Pozvanie na rodinný tábor

Milí farníci, ako iste viete pokiaľ neboli protipandemické opatrenia, každoročne sa v našej farnosti organizoval farský rodinný tábor. Tento rok pre nedostatok času to neorganizuje jedna rodina, ale viacerí sme objednali hotel Vŕšky v Závadke nad Hronom od 15.8-22.8.2021. V prípade obsadenia celého hotela budeme mať slušnú cenu za ubytovanie s plnou penziou. Ide s nami aj páter Milan Bubák. Sú ešte voľné miesta. Ak má niekto záujem, môže kontaktovať p. Ľubku Gettlerovú, číslo 0907 448 310, alebo písať na mail luba.gettlerova@gmail.com; ona vám dá potrebné inštrukcie. 

Poďakovanie za príspevky na kostol 

Srdečne vám ďakujeme za vaše príspevky na náš kostol a výdavky farnosti na náš farský účet. Veľmi si to vážime. Ak by sa chcel ešte niekto pridať číslo nášho farského účtu je: SK28 0200 0000 0017 4108 4453. Ďakujeme vám za akúkoľvek malú sumu.