Farské oznamy

Zasielanie farských oznamov emailom

 

Piata veľkonočná nedeľa 19. mája 2019

Liturgický kalendár

Pondelok, 20.5. Sv. Bernardína Sienského, kňaza, ľubovoľná spomienka. V tento deň je aj 3. výročie násilnej smrti slovenskej misionárky, lekárky, Sr. Veroniky T. Rackovej SSpS v Južnom Sudáne.

Utorok, 21.5. Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza, mexického mučeníka, ľubovoľná spomienka

Streda, 22.5. Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka

Piatok, 24.5. Blahoslavenej Panny Márie, Pomocnice kresťanov, spomienka

Sobota, 25.5. Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi, alebo sv. Gregora VII., pápeža, alebo Sv. Márie Magdalény de’ Pazzi, panny, všetky tri sú ľubovoľné spomienky

Upratovanie kostola

pondelok 20. mája upratuje náš kostol skupinka č. 6. Ďakujeme jej členom vopred za ich službu.

Zbierka na seminár

Zbierka na seminár z minulej nedele vyniesla v našom kostole € 1.310,-  Nech vám Pán Boh odplatí vašu štedrosť.

Deň matiek

Pripomíname, že v dnešnú nedeľu odpoludnia od 16:00 budeme v našej farskej záhrade spoločne sláviť Deň matiek. Srdečne pozývame všetky MAMY, fyzické i duchovné – krstné, birmovné i rehoľné. Príďte si oddýchnuť, užiť si čas pre seba a vytvoriť spoločenstvo s ďalšími mamičkami z našej farnosti. Manželov a deti vraj máte nechať doma! (odkazujú organizátorky)

Nácvik prvoprijímajúcich a prvé sv. prijímanie

Budúci týždeň od pondelka do štvrtku sa po večerných sv. omšiach budú konať nácviky prvoprijímajúcich detí. Z toho dôvodu budú isté zmeny v pobožnostiach, ktoré bývajú pravidelne po sv. omši. V stredu sa modlitby za uzdravenie chorých budú konať vo farskom altánku, a taktiež ohlásené utorkové stretnutie čenákolského ruženca za závislých sa presúva o týždeň neskôr, na utorok 28. mája. Ďakujeme za pochopenie.  

Slávnosť prvého sv. prijímania bude na dvakrát: v túto sobotu a nedeľu pri sv. omšiach o 10:30. Nakoľko sa očakáva veľa ľudí (len prvoprijímajúcich je 120) dajte, prosím, prednosť účasti na sv. omši v inom čase, aby bolo dosť miesta pre tých, ktorí prídu na sv. omšu kvôli prvému sv.  prijímaniu. Aj tu vám ďakujeme za pochopenie.

Miništrantské misijné prázdniny

V dňoch 4.10. augusta 2019 sa budú konať vo Valaskej Belej  Miništrantské misijné prázdniny na tému: V Ňom máme odvahu vo svetle príbehu sv. Jozefa Freinademetza. Pozývame všetkých miništrantov. Prihlásiť sa môžete na stránke www.mladymisionar.sk. Viac informácií na plagáte. 

Budúcu nedeľa

je 6. nedeľa veľkonočná.

Opakujúce sa oznamy:

Ranné adorácie

Pre veľký záujem o pôstne adorácie sa organizátori rozhodli ponúknuť možnosť zapojiť sa do adoračného modlitebného programu aj počas veľkonočného obdobia s názvom KVaPKa 5/50. Ide o 50 dní, 5 x v týždni – od pondelka do piatku, kedy bude pred rannou sv. omšou v našom kostole možnosť v tichu adorovať, teda v čase od 6:05 do 6:50 hod. Názov  KVaPKa v sebe skrýva úmysel adorácií a to: Kontemplácia – Vyliatie Ducha Svätého a Posvätenie Kňazov a … (vlastný úmysel). 50 dní je doba čakania na sviatok Zoslania Ducha Svätého; touto formou je možnosť v modlitbe prosiť o Ducha Tešiteľa. Veríme, že aj táto iniciatíva prinesie mimoriadne Božie požehnanie pre našu farnosť a Božie kráľovstvo.

Máj – Mariánsky mesiac

Počas mesiaca mája, ktorý je mesiacom Panny Márie sa v našom kostole každý deň po večernej sv. omši modlievame loretánske litánie.