Farské oznamy

Zasielanie farských oznamov emailom

Oznamy na 5. nedeľu pôstnu 26. marca 2023

Liturgický kalendár

Sobota, 1.4. Fatimská sobota: o 7:15 je Fatimská pobožnosť
Nedeľa, 2.4. Kvetná nedeľa 

Upratovanie kostola 

Upratovanie kostola zajtra v pondelok 27. marca má na starosti skupinka č. 6. Ďakujeme jej členom vopred za ich službu.

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom

V dnešnú nedeľu sa koná zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho východu. Vďaka za každú finančnú podporu ako aj za modlitby za našich prenasledovaných bratov a sestry. Viac informácii k zbierke a informácie o zrealizovaných projektoch nájdete na stránke utecenci.kbs.sk.

Detské chvály – Deti Kráľa

Dnes o 16:00 farské spoločenstvo EFEZ pozýva na detské chvály pod názvom „Deti Kráľa – Božia výzbroj“. Tešíme sa na vás v spoločnej modlitbe.

Pozvanie od sr. saleziánok

Dnes o 15:30 pozývajú sestry saleziánky na pôstnu duchovnú obnovu s názvom: Veľká noc s Pannou Máriou. Uskutoční sa na Kremnickej 19. Sprevádzať obnovou vás bude sr. Dagmar Kráľová so spolusestrami. Všetci ste srdečne vítaní. 

Večer chvál

Pozývame vás na večer chvál pod vedením farského spoločenstva EFEZ, ktorý bude v piatok 31.3. po večernej sv. omši o 18:00 hod. v našom kostole Povýšenia sv. Kríža v Petržalke. Už teraz ďakujeme za vašu/našu modlitbovú podporu.

Veľkonočné spovedanie 

V predstihu vám oznamujeme aj termín predveľkonočného spovedania v našom kostole, aby ste si ho mohli naplánovať. Vtedy si chodíme my kňazi z petržalských farností navzájom vypomáhať, čo môže byť pre vás, naplno vyťažených ľudí veľká výhoda. 

U nás, v našom kostole budeme spovedať v pondelok vo Veľkom týždni 3. apríla od 15:00 hod.  

Deň predtým, na Kvetnú nedeľu, 2. apríla, spovedáme od 15:00 hod. vo Farnosti Lúky (Sedembolestnej), a v sobotu pred Kvetnou nedeľou od 15:00 vo farnosti sv. Rodiny

Oznamy z mimo našej farnosti:

Bazár v Quo Vadis

Pozývame do Domu Quo Vadis na rôzne popoludňajšie podujatia, už v pondelok 27.3. charitatívna burza kníh pre Máriine jedlo pre chudobných, v stredu 29.3. o 19:00 diskusia Spýtaj sa o Cirkvi s o. biskupom Haľkom, a dvoma vzácnymi hostkami, vo štvrtok 30.3. dobroQVbazár pre podporu rodín v núdzi. Viac na www.domquovadis.sk

Opakujúce sa oznamy 

Možnosť podporiť náš kostol 

Ďakujeme vám, ktorí náš kostol podporujete posielaním svojich príspevkov na náš farský účet. Ak by tak chceli urobiť aj iní, číslo nášho farského účtu je SK28 0200 0000 0017 4108 4453. Ďakujeme vopred. Ak by ste chceli prispieť aj na naše budúce farské pastoračné centrum, ktoré plánujeme stavať, číslo účtu je SK30 0200 0000 0040 8906 8551. Ďakujeme.