Farské oznamy

Zasielanie farských oznamov emailom

 

32. nedeľa cez rok – 10. novembra 2019

Liturgický kalendár

Pondelok, 11.11. Sv. Martina z Tours, biskupa, hlavého patróna našej katedrály i našej arcidiecézy, sviatok
Utorok, 12. 11. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
Piatok,15. 11. Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa cirkvi, ľubovoľná spomienka 

Upratovanie kostola

V pondelok 11. novembra upratuje náš kostol skupinka č. 3. Ďakujeme jej členom vopred za ich službu. 

Svätomartinská zbierka 

V dnešnú nedeľu sa v našej arcidiecéze pri všetkých sv. omšiach koná tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Keďže tento rok je v našej arcidiecéze rokom duchovných povolaní, táto zbierka je určená na financovanie štúdií a pobyt v seminári pre bohoslovcov diecézy Gikongoro v Rwande a pre bohoslovcov arcidiecézy Erbil v Iraku. Pán Boh vám odplať vašu štedrosť. 

Deti Kráľa

V dnešnú nedeľu odpoludnia o 16:00 hod. bude v našom kostole modlitbové chválové stretnutie pre deti a ich rodičov s názvom Deti Kráľa. Všetci sme srdečne pozvaní. 

Svätomartinský koncert v katedrále. 

katedrále sv. Marina sa dnes o 15:30 pri príležitosti sviatku sv. Martina koná slávnostný koncert Katedrálneho zboru a orchestra sv. Martina. Vstupné je dobrovoľné. Viac info na výveske.

Vyvetroň

Pán kaplán Pavol Kobliha a saleziáni spolupracovníci pozývajú farníkov na výlet z Kačína do Záhorskej Bystrice. Zraz bude v sobotu 16. 11. 2019 o 10:00 pred kostolom. Pôjde sa z Patrónky pešo na Kačín, odtiaľ cez Sekyl do Záhorskej Bystrice. Predpokladaný návrat bude okolo 15:30. Kto by sa chcel pridať cestou, odchod autobusu č. 83 zo zastávky Dvory bude o 10:21, odchod z Patrónky o 10:35.

Budúca nedeľa – nedeľa chudobných

je 33. nedeľa v období cez rok. Táto predposledná nedeľa pred nedeľou Krista Kráľa je od r. 2017 na príkaz sv. otca Františka zároveň aj Svetovým dňom chudobných. Sv. otec František k nej píše: „Cieľom slávenia tohto dňa je v prvom rade povzbudiť veriacich, aby odpovedali na kultúru vyraďovania a plytvania a osvojili si kultúru stretania. Želám si, aby sa kresťanské spoločenstvá počas týždňa, ktorý predchádza Svetovému dňu chudobných – ktorý sa toho roku bude sláviť 17. novembra na 33. nedeľu v Cezročnom období – usilovali vytvoriť viaceré príležitosti na stretnutie a priateľstvo, solidaritu a konkrétnu pomoc. 

Uvedomujeme si, že v súčasnom svete je veľmi ťažké jasne identifikovať chudobu. A predsa nás chudoba denne vyzýva prostredníctvom tisícok tvárí poznačených bolesťou, vylúčením, zneužívaním, násilím, mučením a väznením, vojnou, zbavením slobody a dôstojnosti, nevedomosťou a analfabetizmom, nedostatkom zdravotnej starostlivosti, nezamestnanosťou, obchodom s ľuďmi a otroctvom, exilom, biedou a nútenou migráciou.

Sme teda povolaní podať chudobným ruku, stretnúť sa s nimi, pozrieť im do očí, objať ich, aby pocítili teplo lásky, ktorá láme začarovaný kruh osamelosti. Ich vystretá ruka je pre nás tiež pozvaním, aby sme opustili svoje istoty a svoje pohodlie, a spoznali hodnotu, ktorú má chudoba sama v sebe.

Chudoba značí pokorné srdce, ktoré si uvedomuje, že sme len obmedzené a hriešne stvorenia, a tak odolávame pokušeniu všemohúcnosti, ktorá vzbudzuje ilúziu nesmrteľnosti. Chudoba je postoj srdca, ktorý nám bráni považovať peniaze, kariéru či luxus za ciele života a podmienku nášho šťastia. Je to najmä chudoba, ktorá vytvára podmienky, aby sme napriek vlastným obmedzeniam, dôverujúc v Božiu blízkosť a nesení jeho milosťou, slobodne prijali osobnú i spoločenskú zodpovednosť.“

Opakujúce sa oznamy:  

Možnosť prihlásiť na sa prípravu k sviatostiam 

Opakujeme oznam pre dospelých, ktorí ešte neboli pokrstení alebo im ešte chýba niektorá zo štyroch základných sviatostí dospelého kresťana, tzn. krst, birmovanie, sviatosť eucharistie alebo sviatosť pokánia, že v našej farnosti majú možnosť prihlásiť na prípravu. Prihlasovať sa možno či už v sakristii, alebo priamo na fare u niektorého z nás kňazov, alebo e-mailom. Keď sa utvorí skupinka, s prípravami by sme začali niekedy po Novom roku.