Farské oznamy

Zasielanie farských oznamov emailom

Oznamy na 12. nedeľu cez rok 28. júna 2020

 

Liturgický kalendár

Pondelok, 29.6.  Sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok 

Sv. omše: 7:00, 10:30, 16:00, 18:00, 20:00

Utorok, 30.6.  Prvých mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľubovoľná spomienka
Štvrtok, 2.7. Návšteva Panny Márie, sviatok 
Piatok, 3.7. Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

Zbierka „Halier sv. Petra“ 

V dnešnú nedeľu bude zbierka na dobročinné účely sv. Otca, ľudovo nazývaná aj „Halier sv. Petra“. Všetkým darcom vopred ďakujeme.

Upratovanie kostola

Nakoľko v pondelok je sviatok a večer je našom kostole viac sv. omší, upratovanie tento týždeň bude až v utorok, 30. júna a upratuje skupinka č. 1. Ďakujeme jej členom vopred za ich službu.

Vyvetroň 

Saleziáni spolupracovníci vás dnes pozývajú na prechádzku do prírody. Pôjde sa z Devína cez Sandberg do Devínskej Novej Vsi (ak budeme mať šťastie, možno uvidíme aj kozičky). Zraz bude v dnešnú nedeľu 28. júna o 14:00 pred kostolom. Predpokladaný návrat bude okolo 18:00. Kto by sa chcel pridať cestou, odchod autobusu č. 29 zo zastávky Most SNP bude o 14:30.

Odchod P. Koblihu 

Dnes sa lúčime s p. kaplánom P. Pavlom Koblihom, SVD, ktorý je k 1. júlu preložený za správcu farnosti Kukučínov a Hontianska Vrbica (Zbrojníky) pri Želiezovciach. V našej farnosti pôsobil od 1. mája 2016, teda niečo viac ako 4 roky. Ďakujeme mu  za jeho službu v našej farnosti, za jeho obetavosť a príkladný kňazský život. V novej farnosti mu želáme veľa Božieho požehnania. V dnešnú nedeľu vás po dopoludňajších sv. omšiach pozývame do priestorov za kostolom na malé občerstvenie, kde sa s ním môžete rozlúčiť. Farníčkam, ktoré toto občerstvenie pripravili, srdečne ďakujeme. 

Na jeho miesto príde P. Rastislav Kršák, SVD, toho času kaplán v Liberci v ČR. Kvôli povinnostiam v Liberci však nastupuje až k 1. augustu; potom vám ho predstavíme podrobnejšie. 

Zmena režimu bohoslužieb počas leta 

Oznamujeme vám, že tak ako každý rok, aj tento rok nebudú bývať počas leta v mesiacoch júl a august v našom kostole vo všedné dni v pondelky až piatky ranné sv. omše o 7:00 hod. Budú však bývať sv. omše o 7:00 v kostole verbistov na Krupinskej ul. (ktoré u nich bežne nebývajú. Počas leta však rušia večernú sv. omšu o 18:30). Taktiež nebudú v našom kostole bývať ani sv. omše v utorky a štvrtky o 9:30. Počas leta v ostáva každodenná sv. omša o 18:00 hod. a sobotná sv. omša ráno o 8:00 hod.

Prvý piatok a fatimská sobota

Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedáme pred a počas večerných sv. omší 18:00 hod. plus vo štvrtok od 17:00 a v piatok od 16:00 hod

sobotu ráno o 7:15 bude pobožnosť fatimskej soboty.

Púť do Pannonhalmy

Máme nový termín na púť do starobylého benediktínskeho opátstva Pannonhalma a Győr, ktorá bola plánovaná na 18. apríl, avšak bola zrušená kvôli pandémii koronavírusu. Nový termín je sobota, 17. októbra 2020. Ako platba budú použité peniaze, ktoré ste zaplatili v marci. Ak by niekto, kto zaplatil už teraz nemienil ísť, nech to oznámi organizátorovi púte, p. Mgr. Petrovi Rohalovi. Peniaze mu budú vrátené. Tí, ktorí sú prihlásení, dostanú všetky potrebné informácie e-mailom.

Zrušenie dišpenzu 

Pripomíname, že dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok a možnosť nahradiť ju sledovaním sv. omše online je od minulej nedele zrušený. Z tohto dôvodu ani my už nebudeme sv. omše vysielať z nášho kostola on-line, iba ak príležitostne. Ak myslíte, že by sme mali, napíšte nám svoju spätnú väzbu na streamy@daliborko.sk.

Budúca nedeľa 

je Slávnosť sv. Cyrila a Metoda, našich slovanských vierozvestov. 

Možnosť dať do zvončeka 

Číslo nášho farského účtu pre prípad, že by ste chceli prispieť do zvončeka je: SK28 0200 0000 0017 4108 4453. Veľká vďaka všetkým naším doterajším darcom.