Farské oznamy

Zasielanie farských oznamov emailom

 

Oznamy na 1. adventnú nedeľu 3. decembra 2023

Liturgický kalendár

Pondelok, 4.12. Sv. Jána Damascénskeho, kňaza učiteľa Cirkvi,

ľubovoľná spomienka,

Sv. Barbory, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

Streda, 6.12. Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka
Štvrtok, 7.12. Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Večerná sv. omša je už zo zajtrajšieho sviatku

Piatok, 8.12. Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie – prikázaný sviatok

Sv. omše: 7:00, 16:00, 18:00

Sobota, 9.12. Sv. Juana Diega, ľubovoľná spomienka
Nedeľa, 10.12. 2. nedeľa adventná

Zbierka na Charitu

V dnešnú nedeľu (3.12.) sa koná v bratislavskej arcidiecéze (BACH) Zbierka na charitu. Naša arcidiecézna charita pomáha núdznym cez 27 farských charít a cez ďalšie služby, ktoré sme zverejnili. (Menovite: BACH prevádzkuje službu ADOS, domácu opatrovateľskú službu, požičiava zdravotnícke pomôcky, prevádzkuje DSS a RS Samária pre ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením z okruhu schizofrénie, podporuje Klub seniorov, pomáha ľuďom pri strate zamestnania, v hmotnej núdzi, distribuuje Slovákom i cudzincom materiálnu a potravinovú pomoc, ponúka sociálne poradenstvo, podporuje deti zo znevýhodneného prostredia vo vzdelávaní, integruje odídencov a odídenkyne z Ukrajiny.) Heslom tohtoročnej zbierky je Podporme sa navzájom. Aj tento rok sa dá prispieť online, informácie nájdete na uvedenej stránke charity. (Novinkou je spustenie transparentného účtu pre darcov.) Všetkým darcom charita vopred ďakuje.

Biblické popoludnia u sestier saleziánok

Pripomíname, že u sestier saleziánok (na Kremnickej 19) bude v túto nedeľu (3.12.) popoludní o štvrtej (16:00 hod.) biblické popoludnie. 

Upratovanie kostola

Zajtra, v pondelok (4.12.) upratuje náš kostol skupinka č. 7. Ďakujeme im vopred za ich službu.

Roráty v našom kostole

Počas adventu budeme mávať v našom kostole Roráty a to každý štvrtok ráno o siedmej (7:00). Roráty sú mariánska sv. omša, ktorá sa zvykne slúžiť v advente ráno pri svetle sviečok.

Výzva k opatrnosti pri používaní adventných vencov

Vyzývame vás, naši milí seniori, obzvlášť pokiaľ bývate v domácnosti sami, k veľkej opatrnosti pri používaní adventného venca. Keďže zabudnutá horiaca sviečka v domácnostiach už mnohokrát spôsobila požiar, prosíme vás, aby ste doma sviečky ani na adventnom venci radšej vôbec nezapaľovali.

Misijný jarmok na našej škole

Spojená škola Svätej Rodiny srdečne pozýva rodičov žiakov v Cirkevnej škole Sv. rodiny na akciu „Vianočnú ulička“ v stredu (6.12.) od deviatej dopoludnia (9:00) do štvrtej popoludní (16:00) v škole a v areáli školy. Tešiť sa môžete na rôzne dobroty (kapustnicu, punč, cigánsku pečienku) a vystúpenia žiakov.

Svätý Mikuláš v našom kostole

V stredu (6.12.) po večernej sv. omši (18:00) príde navštíviť náš kostol svätý biskup Mikuláš.

Podpora Vianočnej večere chudobných

Budúcu nedeľu (10.12.) po sv. omšiach o deviatej (9:00) a o pol jedenástej (10:30) vám pred kostolom ponúknu malé občerstvenie mladí z Komunity sv. Egídia, ktorí sa v našej farnosti starajú o ľudí bez domova. Budete mať možnosť porozprávať sa s nimi o ich službe a túto ich službu chudobným aj podporiť svojím darom.

Pozvanie na adventné orátko

Pozývame všetkých farníkov, aj malých, aj veľkých na adventné oratko budúcu 2. adventnú nedeľu (10.12.). Tešíme sa na vás v priestoroch fary od tretej do piatej popoludní. Budeme si vyrábať vianočné ozdoby a darčeky, a bude aj občerstvenie. 

Misijný jarmok u verbistov

Misijný jarmok v Misijnom dome Arnolda Janssena (na Krupinskej ulici) bude o dva týždne (v nedeľu 17. decembra).

V sakristii už zapisujeme omšové úmysly na január.

Oznamy z mimo našej farnosti:

Pozvánka SKCH a TV Lux

Televízia Lux a Slovenská Katolícka charita vás pozývajú na stretnutie pri klubových stánkoch na deň sv. Mikuláša, v túto stredu (6.12.) od jedenástej pred obedom (11.00) do jednej poobede (13.00) pri Katedrále sv. Martina.

Lectio divina

V túto stredu (6.12.) o siedmej večer (19:00 hod.) bude v Katedrále sv. Martina pod vedením otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina s názvom: Toto je teraz kosť z mojich kostí“ (Gn 2,23)O krehkej manželskej láske, ktorú treba chrániť (Gn 2,21-25).

Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

Pozývame veriacich na slávnostnú svätú omšu spojenú so zverením Bratislavy Panne Márii v tento piatok (8.12.) v deň slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Svätú omšu bude o pol šiestej večer (17:30) sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Kostole sv. Jána z Mathy, teda v „Trojičke“ v Bratislave.

Odpustky vo františkánskych kostoloch

Apoštolská penitenciária udelila plnomocné odpustky všetkým veriacim, ktorí od 8.decembra (2023) (Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie) do 2.februára (2024) (Sviatok Obetovania Pána) navštívia kostol zverený františkánom (minoritom, kapucínskom) kdekoľvek na svete. Je to z príležitosti 800. výročia „Vianoc v Greccio“, kde bol po prvýkrát postavený vianočný Betlehem. (Veriaci, ktorí zotrvajú v modlitbe pred jasličkami, môžu za bežných podmienok získať plnomocné odpustky. Taktiež tí, ktorí sú chorí alebo im nie je umožnené fyzicky navštíviť kostol, môžu získať plnomocné odpustky, ak obetujú svoje utrpenie Pánovi alebo vykonajú skutok nábožnosti.)

 

 

 Opakujúce sa oznamy

 

Oznam o plese

Spojená škola Svätej Rodiny a farský úrad na Daliborovom námestí Vás srdečne pozývajú na ples, ktorý sa uskutoční (v sobotu) 3. februára 2024 v priestoroch Spojenej školy Svätej Rodiny. Predaj lístkov sa spustí v priebehu mesiaca december. Cena lístka je 40,-€. Už teraz sa tešíme na Vašu účasť.

Svätá omša za zosnulých v uplynulom mesiaci

Vo sobotu 30. decembra o ôsmej ráno (8:00 hod) budeme sláviť sv.omšu za našich zosnulých farníkov, ktorých sme počas posledných týždňov odprevadili na konci ich pozemskej púte.

Príprava dospelých k sviatostiam 

Po Novom roku začneme v našej farnosti prípravu dospelých na prijatie sviatostí. Pozývame tých, ktorí ste ešte neboli pokrstení alebo vám chýba niektorá zo základných sviatostí dospelého kresťana, teda birmovanie, sviatosť eucharistie alebo sviatosť pokánia, aby ste sa prihlásili priamo na fare u niektorého z kňazov, alebo cez email.

Misijné kalendáre

Vzadu v kostole vám ponúkame misijné kalendáre (v troch vyhotoveniach), ktoré sú vhodným darčekom k narodeninám a na Vianoce.

Pomoc pani Laure

Vďaka iniciatíve našej farskej charity sa koná finančná zbierka na podporu pestúnskej mamy pani Laury. Cez platformu „Ďakujeme.sk“ jej môžete pomôcť získať vlastné bývanie. Na uvedenom webovom linku je tiež jej osobný príbeh zverejnený v časopise „Život“.

Vo farských oznamoch zverejňujeme informácie, ktoré sme prijali cez farskú emailovú schránku v sobotu do 12:00 hod.

Obvyklý čas zverejnenia je sobota o 18:00 hod.

Závažné chyby ohláste na náš email alebo na tel. čísle: 0910 490 335 (nie sms-kou).

Užitočné informácie sú aj v oznamoch na stránke Misijného domu Arnolda Janssena.

Možnosť podporiť náš kostol

Ďakujeme vám, ktorí náš kostol podporujete posielaním svojich príspevkov na náš farský účet. Ak by tak chceli urobiť aj iní, číslo nášho farského účtu je SK28 0200 0000 0017 4108 4453. Ďakujeme vopred. Ak by ste chceli prispieť aj na naše budúce farské pastoračné centrum, ktoré plánujeme stavať, číslo účtu je SK30 0200 0000 0040 8906 8551. Ďakujeme!