Farské oznamy

Zasielanie farských oznamov emailom

Oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu 9. máj 2021 

 

Liturgický kalendár

Utorok, 11.5. Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice, zakladateľka sociálnych sestier, ľubovoľná spomienka
Streda, 12.5. Sv. Nerea a Achila, mučeníkov a Sv. Pankráca, mučeníka, obe sú ľubovoľné spomienky

Večerná sv. omša o 18:00 už zo zajtrajšej slávnosti

Štvrtok, 13.5. Slávnosť Nanebovstúpenia Pána, 

Sv. omše: 7:00, 9:30, 16:00, 18:00 

Piatok, 14.5. Sv. Mateja, apoštola, sviatok
Nedeľa, 15.5. 7. nedeľa veľkonočná

Upratovanie kostola 

Zajtra v pondelok, 10. mája upratuje náš kostol skupinka č. 2. Ďakujeme im vopred za ich službu. 

Zbierka na katolícke masmédiá

Na budúcu nedeľu, ktorá je Svetovým dňom spoločenských komunikačných prostriedkov, bude zbierka na katolícke masmédiá. Ďakujeme všetkým štedrým darcom vopred. 

Príprava na Turíce

Spoločenstvo Efez vás pozýva na netradičnú 13-dňovú ONLINE duchovnú prípravu pred slávnosťou zoslania Ducha Svätého. Sprevádzať nás bude „Hymnus na lásku“ z 1. Listu Korinťanom. Tým, čo sa zaregistrujú budeme posielať každý deň krátku exegézu tohto textu spolu s malou aktivitou. Pozývame zvlášť manželov, snúbencov, ako aj páry, ktoré si chcú prehĺbiť svoj vzťah a otvoriť sa pre vanutie Ducha Svätého. Nech sa Trojjediný Boh rozlieva v našich manželstvách a rodinách. Začíname v pondelok, 10. mája. Viac informácií nájdete na efez.org alebo daliborko.sk  

Opakujúce sa oznamy

Čiastočné otvorenie kostolov

Stále trvá otvorenie kostolov iba v čiastočnom režime, to znamená 1 osoba na 15 m2 plochy kostola, čo je pre náš kostol, ktorý má okolo 500 m2 maximum 34 ľudí aj s kňazom a asistenciou pri oltári. 

Prosíme, aby ste rešpektovali usporiadateľov a tiež aby ste zachovali všetky náležité hygienické predpisy. 

Sv. omše vo všedné dni a v nedele sú všetky tak ako bývali, od dnešnej 6. veľkonočnej nedele bude znova bývať aj sv. omša o 20:00

Pokračujeme vo vysielaní sv. omší, ktoré sme vysielali aj doteraz, tzn. každodennú o 18:00, plus v sobotu rannú o 8:00 a v nedeľu o 9:00, 10:30 a 18:00 hod. (www.daliborko.sk/tv alebo YouTube: kanál Farnosť Daliborko)

Máj – Mariánsky mesiac

  • Počas mesiaca mája, ktorý je mesiacom Panny Márie sa modlievame v našom kostole každý deň po večernej sv. omši loretánske litánie. Po sviatku Nanebovstúpenia Pána pridávame modlitbu k Duchu Svätému ako súčasť prípravy na Turíce.
  • Počas mája nás zároveň sv. otec František pozýva modliť sa denne ruženec za skončenie pandémie a obnovenie spoločenského a pracovného života. My túto jeho prosbu naplníme tak, že každý deň v pondelok – piatok od 6:30-7:00 budeme mávať sv. ruženec spolu s eucharistickou adoráciou.

Taktiež sme pozvaní pripojiť sa k Májovej modlitbovej ružencovej reťazi, ktorá sa koná z iniciatívy Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie. Z 30 vybraných mariánskych pútnických miest sveta sa budú zároveň konať televízne a internetové prenosy týchto modlitieb. Prvú z nich  začne Svätý Otec František v sobotu 1. mája o 18:00 vo Vatikánskej bazilike pred obrazom Panny Márie Pomocnice v Gregoriánskej kaplnke.

Poďakovanie za príspevky na kostol 

Srdečne vám ďakujeme za vaše príspevky na náš kostol a výdavky farnosti na náš farský účet. Veľmi si to vážime. Ak by sa chcel ešte niekto pridať číslo nášho farského účtu je: SK28 0200 0000 0017 4108 4453. Ďakujeme vám za akúkoľvek malú sumu.