Farské oznamy

Zasielanie farských oznamov emailom

Oznamy na 1. pôstnu nedeľu 21. januára 2021 

Liturgický kalendár

Pondelok, 22.2. Katedry sv. Petra, sviatok 
Nedeľa, 28.2. 2. pôstna nedeľa

Zbierka na charitu

Na dnešnú prvú pôstnu nedeľu sa tradične koná v kostoloch Jarná zbierka na charitu. Tento rok však priama zbierka kvôli zatvoreným kostolom nie je možná. Bratislavskú arcidiecéznu charitu je však možné opäť podporiť aj online cestou – na webovej stránke: www.precharituba.sk. V online Jesennej zbierke na charitu darcovia venovali Bratislavskej arcidiecéznej charite na pomoc núdznym 7.723,57 Eur. Pán Boh nech odmení každého nezištného darcu. 

2% z dane

Milí farníci, aj tento rok sa mladí z našej farnosti uchádzajú o vašu pomoc. Naši mladí, zastrešení Domkou rozbiehajú kampaň 2%. Aj tento rok plánujú robiť tábory a iné akcie pre deti z našej farnosti. Na našej facebookovej stránke sa pomaly dáva do vašej pozornosti ich kampaň. Vaše 2% z daní pre nich predstavujú šancu vytvoriť produktívne, zdravé, kresťanské prostredie. Pozrite si stránku daliborko.skdajte, prosím, svoje 2% práve im. Ďakujeme!

Pobožnosti Krížovej cesty

Počas pôstneho obdobia budeme z nášho kostola strímovať aj pobožnosti krížovej cesty a to každý piatok a každú nedeľu vždy po sv. omšiach, ktoré sú o 18:00 hod. Pobožnosti si môžete konať aj súkromne, spoločne vo svojich rodinách, alebo aj v rámci dovolenej vychádzky v Mariánke. 

Strínované bohoslužby počas lockdownu  

Pripomíname, že pokračujeme vo vysielaní niektorých sv. omší z nášho zatvoreného kostola cez internet. Sú to: vo všedné dni o 18:00 a v nedele o 9:00, 10:30 a 18:00. Strímujeme aj sobotnú rannú sv. omšu o 8:00 hod. a počas pôstu aj každodenné adorácie ráno o 6:30-7:00 a krížové cesty v piatky a nedele po 18:00 sv. omši. Sledovať ich môžete na adresách www.daliborko.sk/tv/ alebo facebook/daliborko

Opakujúce sa oznamy a oznamy odinakiaľ:

Séria divadielok pre deti počas pôstu

Jozefov dom a jeho poklady“, tak znie pôstna hra a príprava pre deti. Každú sobotu počas pôstneho obdobia vysielame o 9:00 hod. asi trojminútové divadielko so silným príbehom. Nájdete ho potom aj v archíve nášho webu a FB. Deťom dáme „návod a myšlienku”, ktorú si môžu potom doma zahrať a príbeh dokončiť. Osobu sv. Jozefa vám zaujímavou formou predstavia bábkoherečka Lucka Janovová a páter Milan Toman SVD.

Biblický plán na 40 dní pôstu

Pôstne obdobie je časom zastavenia sa, obrátenia svojho srdca k Bohu, čas stíšenia sa. Ponúkame vám ku každodenným chvíľam osobnej modlitby Biblický plán s názvom: „Konaj, ži a miluj VO MNE.“ Tento pôstny plán vytvorilo spoločenstvo Efez pre vás, ktorí túžite spoznávať moc a silu Božieho slova a rásť v dôvere v Božiu milosť. Zároveň počas pôstneho obdobia, od pondelka do piatku, budeme každé ráno o 6:30 hod. vysielať rannú ONLINE adoráciu. Sprevádzaná bude medžugorskými piesňami a rannými zamysleniami Biblického plánu. Ak chcete dostávať zamyslenia na váš email navštívte našu webovú stránku daliborko.skzaregistrujte sa. Na farskej stránke nájdete taktiež link k rannému vysielaniu adorácie, ako aj viac informácií.

Biblické Trio

Naše farské evanjelizačné združenie – EFEZ vás tiež pozýva na pôstnu duchovnú prípravu v podobe Biblického Tria, ktoré si môžete vytvoriť z kruhu vašich priateľov a známych. V čase pandémie nie je možné sa stretávať vo veľkých skupinách, preto malé Trio, či už online alebo osobne, ako to situácia dovolí, je peknou formou ako vytvoriť spoločenstvo, a zároveň sa s Božím slovom pripraviť na najväčšie sviatky v roku. Téma stretnutia je Radosť v skúškach podľa Listu Filipanom. Registrácia a viac informácií o tom, ako môžete založiť Trio je na stránke daliborko.sk alebo efez.org.

Možno podporiť náš kostol

Ďakujeme vám, ktorí náš kostol podporujete posielaním svojich príspevkov na náš farský účet. Ak by tak chceli urobiť aj iní, číslo nášho farského účtu je SK28 0200 0000 0017 4108 4453. Ďakujeme vopred.