Farské oznamy

Zasielanie farských oznamov emailom

Oznamy na 25. nedeľu cez rok 20. septembra 2020

Liturgický kalendár

Pondelok, 21.9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, spomienka
Streda, 23.9. Sv. Pátra Pia, kňaza, spomienka
Sobota, 26.9. Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov

Upratovanie kostola

Zajtra, v pondelok, 21. septembra, upratuje náš kostol skupinka č. 6. Ďakujeme im vopred za ich službu. 

Hodová zbierka

Na tradičnej hodovej zbierke sa minulú nedeľu vyzbieralo € 1.230,- Nech vám Pán Boh odplatí vašu štedrosť. 

Náš nový pastoračný asistent

V našej farnosti máme od polovice septembra nového pastoračného asistenta. Jeho meno je Dávid Kancian a bude s nami počas celého tohto školského roka. Dávid je verbista, študent teológie na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, skončil práve 3. ročník. Predtým študoval na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, skončil ako bakalár. Má 26 rokov, pochádza z Družstevnej pri Hornáde, má 2 bratov. Srdečne ho medzi nami vítam.  

Zapisovanie úmyslov na sv. omše 

Ktorí si chcete dať odslúžiť sv. omšu na váš úmysel, môžete sa zastaviť v sakristii kedykoľvek po sv. omši, či už ráno alebo večer. Doterajší spôsob zapisovania vždy na tri mesiace rušíme. 

Nove predpisy ohľadom Covid-19

Máme nové predpisy v súvislosti Covid-19. Ako viete, riadime sa tzv. semaforom, kde sú jednotlivé oblasti Slovenska rozdelené do zón a označené farbami semaforu: červenou, oranžovou a zelenou. Najcitlivejšia je červená, kam patrí aj naša farnosť. Na dverách a v predsieni kostola máme vyvesené pravidlá, ktoré máme zachovávať. Ide hlavne a prísne nosenie rúšok, dezinfekciu rúk pri vstupe do kostola, šachovnicové sedenie v kostole, podávanie prijímania výlučne na ruku ale aj iné. Prosíme, prečítajte si ich. Pre seniorov má byť vyhradená špeciálna sv. omša, u nás je to o 7:45. 

Prosili by sme vás o dodržiavanie týchto pravidiel a to nielen kvôli sebe, ale aj kvôli iným. Tiež by sme prosili, aby ste sa vyhli agresivite: stáva sa nám, že niektorí farníci prídu do sakristie a agresívne nás upozorňujú na niektoré predpisy, ktoré údajne nezachovávame. Chceme vás uistiť, že robíme, čo môžeme, ale nevládzeme všetko hneď. Viac ako agresivitu by sme si preto ocenili pomoc. 

Zmeny vo farskej kancelárii

Máme novú farskú telefonická linku, pevnú sme zrušili, táto je mobilná. Jej číslo je 0910 490 335. Zároveň máme aj malé zmeny v spôsoboch fungovania farskej kancelárie. Úradné hodiny sú teraz utorok, stredu a štvrtok a to takto: telefonicky od 15:00-16:00, a priamo v kancelárii od 16:00-17:00. Všetky tieto informácie sú aj na našej farskej webovej stránke www.daliborko.sk

Budúca nedeľa 

je 26. nedeľa cez rok A.