Farské oznamy

Zasielanie farských oznamov emailom

 

Oznamy na 2. veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Božieho milosrdenstva 7. apríla 2024

Liturgický kalendár:

Pondelok, 8.4.

Slávnosť Zvestovania Pána (preložené z 25.3.)

Nedeľa, 14.4.

3. veľkonočná nedeľa

Daliburza

V túto nedeľu (7.4.) od druhej do piatej popoludní (14:00-17:00) bude v našej farskej záhrade „Daliburza“. (Hlavou myšlienkou je vymieňanie oblečenia zadarmo a budovanie spoločenstva.) Bližšie informácie sú na plagáte (na dverách kostola).

Biblické popoludnia u sestier saleziánok

Pripomíname, že u sestier saleziánok (na Kremnickej 19) bude v túto nedeľu (7.4.) popoludní o štvrtej (16:00) biblické popoludnie. (Stretnutie moderuje biblistka sestra Dagmar Kráľová. Všimnite si aj plagátik na dverách.)

Upratovanie kostola

Upratovanie kostola v pondelok (8.4.) má na starosti skupinka č. 5. Ďakujeme jej členom vopred za ich službu!

Prednáška v dome Quo Vadis-pre rodičov

Dom Quo Vadis pozýva v túto stredu (10.4.) o pol šiestej (17:30) rodičov detí na prednášku o výchove detí. Uvádzame otázky k téme prednášky: (Máte pochybnosti či je Vaša výchova pre súčasný svet/život účinná? Viete čo tresty dieťa učia? Pýtate sa ako inak?) a tiež webový odkaz.

FUTBALOVÝ „KORNEL CUP“

Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva všetkých od 15 do 35 rokov na arcidiecézny florbalový turnaj „Kornel Cup“ v sobotu 20.apríla (2024) v Ivanke pri Dunaji. (Prihlásených čakajú zaujímavé ceny a možnosť postupu na celoslovenské kolo florbalového turnaja.) Prihlásiť sa dá na uvedenej stránke.

Duchovná obnova pre mladých mužov

Verbisti pozývajú mužov od 18 do 30 rokov na duchovnú obnovu v Misijnom dome A. Janssena v Petržalke (na Krupinskej 2) cez víkend od 26. do 28. apríla (2024). Téma obnovy je “Timotejovi, pravému synovi  vo viere” (a bude ju viesť diakon Dávid Kancián SVD so spolubratmi.) Registrácia je na uvedenej adrese: (mladymisionar@gmail.com).

Misijné prázdniny v Smoleniciach

Pozývame miništrantov na Miništrantské misijné prázdniny v dňoch od 30. júna do 5.júla (2024) v Smoleniciach. Cena je 70,-€ a  prihlásiť sa dá cez formulár na uvedenej stránke.

Misijná Púť po stopách žiakov sv. Cyrila a Metoda

Plánujeme autobusovú farskú misijnú púť po stopách žiakov sv. Cyrila a Metoda. Začneme v pútnickom mieste Medžugorie, odtiaľ pôjdeme do Albánskeho mesta Berat, kde sú (podľa ústnej tradície) relikvie (pozostatky) sv. Gorazda, v Macedónsku navštívme mesto Ochrid, kde je pochovaný sv. Kliment Ochridský a v susedstve kláštor sv. Nauma. (Sv. Kliment, Naum, Gorazd, Angelár a Sáva, boli žiaci sv. Cyrila a Metoda.) Púť bude od 28. septembra do 6. októbra (2024). Ďalšie informácie o cene a programe púte poskytneme neskôr.

Opakujúce sa oznamy:

Zážitkovo náučné výlety v Banskej Štiavnici pre skupiny detí

Združenie „Domka“ vo Zvolene ponúka (celodenné) zážitkovo náučné výlety (v cene 17,-€ na osobu, animátori majú vstupné zdarma) v Banskej Štiavnici určené pre skupiny detí. (Uvádzame podrobnosti na „Programy pre školy“, ako sú napr. “Cesta v Čase, “”Štiavnická Anča” a “Avespark”.)

Podporte nás cez 2% z vašich daní

Aj v tomto roku môžete podporiť rôzne formy práce s mládežou cez 2 percentá z vašich daní. Tieto prostriedky môžete venovať (aj pomocou nasledujúcich linkov) Spoločnosti Božieho Slova, združeniu DOMKA alebo sestrám Saleziánkam. Tlačivá nájdete v kostole blízko vchodových dverí.

Plánované farské akcie:

Farský cyklovýlet v sobotu 25.mája do Dunajskej Lužnej (pri príležitosti sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov 24.5.).

Letné tábory organizované v našej farnosti

Animátori z Domky a Laury, a farníci pripravujú v lete takéto tábory:

farský pobytový tábor pre deti (od 8 do 15 rokov) v dňoch 29.6.-6.7. (sob.-sob.)

denný tábor pre dievčatá a chlapcov od 8 do 14 rokov v dňoch 15.-19.7. (pon.-piat.)

mládežnícky tábor pre mladých od 15 do 19 rokov v dňoch 3.-10.8. (sob.-sob.)

rodinný tábor v dňoch 11.-18.8. (ned.-ned.)

Ďalšie informácie budú čoskoro na tejto webstránke.

Tešíme sa na vás a prosíme vás o modlitebnú podporu počas príprav!

100 rokov prítomnosti saleziánov na Slovensku – oslava v septembri

Tento rok slávime spoločne 100 rokov prítomnosti saleziánov na Slovensku. V Bratislave sa od 6. do 8. septembra bude veľká spoločná oslava vďačnosti. Pre mladých z celého Slovenka hľadáme rodiny aj z našej farnosti, ktoré nám pomôžu ubytovať mladých a dobrovoľníkov na dve noci. Ak máte možnosť takúto možnosť, prosím, prihláste sa cez formulár na uvedenej webovej stránke. ĎAKUJEME!

Štúdium teológie

RKCMBF UK ponúka kandidátom kňazstva ako aj laickým študentom/-tkám štúdium katolíckej teológie dennou formou v Kňazskom seminári v Nitre. Prihláška na štúdium sa posiela do 30.4. cez túto stránku. Záujemci o vstup do Kňazského seminára (v Nitre) si podávajú prihlášku na tejto stránke.

Pozvánka na konferenciu

Dňa 13. apríla (sobota) sa pod záštitou otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského (v Moyzesovej sieni FIF UK) uskutoční konferencia o formácii (rodičov, učiteľov, kléru, duchovných vodcov, kresťanských koučov, vychovávateľov a tútorov) v oblasti prevencie duševného zdravia detí a sprevádzania dospelých. Viac o informácií a možnosť prihlásiť sa nájdete na plagáte a nižšie tejto na stránke.

Svätá omša za zosnulých v uplynulom mesiaci

V sobotu 27. apríla o šiestej večer (18:00 hod) budeme sláviť sv.omšu za našich zosnulých farníkov, ktorých sme počas posledného mesiaca odprevadili na konci ich pozemskej púte.

Vo farských oznamoch zverejňujeme informácie, ktoré sme prijali cez farskú emailovú schránku v sobotu do 12:00 hod.

Obvyklý čas zverejnenia je sobota o 18:00 hod.

Závažné chyby ohláste na náš email alebo na tel. čísle: 0910 490 335 (nie sms-kou).

Informácie v zátvorkách sú platné. Zátvorky označujú text, ktorý kňaz v kostole kvôli stručnosti nečíta.

Užitočné informácie sú aj v oznamoch na stránke Misijného domu Arnolda Janssena.

Možnosť podporiť náš kostol

Ďakujeme vám, ktorí náš kostol podporujete posielaním svojich príspevkov na náš farský účet. Ak by tak chceli urobiť aj iní, číslo nášho farského účtu je SK28 0200 0000 0017 4108 4453. Ďakujeme vopred. Ak by ste chceli prispieť aj na naše budúce farské pastoračné centrum, ktoré plánujeme stavať, číslo účtu je SK30 0200 0000 0040 8906 8551. Ďakujeme!