Saleziáni spolupracovníci

Naše stredisko saleziánov spolupracovníkov je jedným z 29-tich stredísk na Slovensku. Saleziánov spolupracovníkov založil ešte sv. Don Bosco v roku 1876 ako tretiu vetvu (“tretí rád”) saleziánskej rodiny za účelom ešte väčšieho zapojenia laikov v službe mladým a ako jednu z overených ciest ku svätosti.

Naše stredisko vzniklo v roku 2007 a momentálne máme 15 členov z celkového počtu 1 147 spolupracovníkov na Slovensku a cca 15 000 celosvetovo. Naším poslaním je nasledovať Krista dobrým plnením si každodenných povinností v aktuálnom stave, či už v rodine, práci, ako slobodný, alebo priamo pri práci s mladými. Rozhodli sme sa žiť a neustále rásť v saleziánskej spiritualite a prinášať ju s radosťou v službe mladým a miestnej Cirkvi.

Stretávame sa pravidelne 2x do mesiaca. Raz na duchovnej obnove a raz na animačno-formačnom stretnutí, pričom úzko spolupracujeme so sestrami saleziánkami. Niektorí z nášho spoločenstva žijú v manželstve, niektorí sú slobodní a iní robia aj aktívnych animátorov alebo sprevádzajú mladých v miestnom mládežníckom stredisku a v Domke, ktorá je saleziánskou mládežníckou organizáciou.

Okrem toho pracujeme na rôznych školách, v poisťovniach, bankách a na úradoch, kde či už priamo robíme pre mladých, alebo sa snažíme scitlivovať prostredia na ich potreby. Zjednodušene povedané na prvom mieste je osobný duchovný život, potom rodina, práca a mladí.

Do Združenia saleziánov spolupracovníkov (ASC – Association Salesiani Cooperatori) sa vstupuje po 2 ročnej príprave slávnostným zložením prísľubov. Prvý rok je príprava zameraná na všeobecné rozvinutie krstného povolania a prehĺbenie viery ako takej a druhý rok sa hlbšie zoznamujeme so saleziánskou charizmou. Sme otvorení každému, koho priťahuje saleziánska charizma, kto chce svojim životom pracovať na spáse a povznesení mladých a budovať spoločenstvo vrúcnych rodinných vzťahov.

Koordinátor a primárny kontakt nášho strediska je Jakub Vydra (koordinátor strediska) – jakub.vydra@gmail.com

Viac informácii o celom Združení saleziánov spolupracovníkov na Slovensku nájdete na stránke www.ascslovakia.sk, svoj život sa snažíme riadiť podľa projektu apoštolského života (PDF), ktorý detailne popisuje čo znamená byť saleziánom spolupracovníkom.