Modlitby Matiek

Kto ste (prípadne aj ako dlho už fungujete pri našej farnosti)
• sme jedna z mnohých skupiniek MM v našej farnosti na Daliborku

Čo robíte (vaša služba)
• modlíme sa za svoje rodiny, deti

Kedy sa stretávate
• každý piatok od 16:00 do 17:00 v kaplnke u sestier saleziánok FMA na Kremnickej ulici

Aká je vaša formácia a spiritualita
• cesta úplného odovzdania sa; učíme sa žiť život Ježišovej Matky; pri modlitbách odovzdávame seba, svoje deti a svojich drahých do Ježišových rúk vo veľkej dôvere, že On môže všetko

„Odovzdať sa, znamená pokojne zavrieť oči svojej duše a dovoliť Ježišovi, aby nás preniesol vo svojom náručí na druhý breh; ako dieťa, ktoré spí v matkinom náručí.“

Základné zásady

• NERADIŤ – cez spoločnú modlitbu hľadáme Božie riešenie na konkrétny problém tej ktorej mamy
• NEOHOVÁRAŤ – učíme sa milosrdenstvu voči blížnemu aj tak, že nehovoríme o zlých vlastnostiach druhých ľudí
• NEVYNÁŠAŤ – dôverné veci, o ktorých hovoria matky na našich stretnutiach, nerozprávame inde; často ide o bolestné a osobné záležitosti, budujeme tak vzájomnú dôveru

Či ste momentálne otvorené stretko a pozývate nových medzi seba na skúsenosť a za akých podmienok
• áno, sme otvorení pre nové maminky, ktoré sa chcú modliť za svoje deti a rodiny

Kontaktná osoba

Andrea Baštrnáková
andrea.bastrnak@gmail.com
+421 904 106 336

Web

• http://modlitbymatiek.sk