Modlitby Matiek

Pri modlitbách odovzdávame seba, svoje deti a svojich drahých do Ježišových rúk vo veľkej dôvere, že On môže všetko. Učíme sa žiť život Ježišovej Matky. Spiritualita hnutia Modlitby matiek (ďalej MM) je cesta úplného odovzdania sa.

„Odovzdať sa, znamená pokojne zavrieť oči svojej duše a dovoliť Ježišovi, aby nás preniesol vo svojom náručí na druhý breh; ako dieťa, ktoré spí v matkinom náručí.“

Základné zásady

• neradiť: cez spoločnú modlitbu hľadáme Božie riešenie na konkrétny problém tej ktorej mamy.

• neohovárať: učíme sa milosrdenstvu voči blížnemu aj tak, že nehovoríme o zlých vlastnostiach druhých ľudí.

• nevynášať: dôverné veci o ktorých hovoria matky na našich stretnutiach, nerozprávame inde. Často ide o bolestné a osobné záležitosti. Budujeme tak vzájomnú dôveru.

Spoločenstvá

V našej farnosti sa stretáva viacero skupín MM, ktoré sa modlia za svoje deti a rodiny. Niektoré sú uzavreté, iné otvorené. Odporúčaný počet mamičiek v skupine je totiž 2-8. Modlitby majú vopred danú štruktúru a trvajú približne hodinu.

  Čas Miesto Kontakt
Staršie mamičky Utorok 19:00 Kaplnka na fare
Jana Hanúsková: jana.hanusek@gmail.com
       
Mladé mamičky Streda 20:00 Kaplnka na fare Zuzana Petruľáková: petrulakova.z@gmail.com
Mladé mamičky Utorok 17:00 Kaplnka na fare Eva Pavuková: pavukovaeva@gmail.com

Web
www.modlitbymatiek.sk