Kňazstvo

Posvätný stav (Ordo) je sviatosť, vďaka ktorej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim apoštolom, naďalej vykonáva v Cirkvi až do konca čias. Je to teda sviatosť apoštolskej služby. Zahŕňa tri stupne: stupeň biskupov (episkopát), kňazov (presbyterát) a diakonov (diakonát), (KKC 1536).

V súčasnosti študuje v bratislavskom arcidiecéznom kňazskom seminári za našu farnosť bohoslovec a seminarista Ján Selecký, je v treťom ročníku.

Najbližšie udalosti

Žiadne pripravované podujatia.