Birmovka

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom.“ (KKC, 1285)

Dôležité informácie o sviatosti birmovania je možné nájsť v kánonoch 879-896 Kódexu kánonického práva.

 

Prihláška 2022/2023

 

Príprava dospievajúcich na birmovku

V tomto roku 2019 udelil otec biskup 60.tim birmovancom sv. birmovania v septembri. Novú prípravu začneme koncom januára, budeme vo farských oznamoch priebežne informovať. Pripravujú sa žiaci od 8. ročníka ZŠ (resp. tercie na 8-ročnom gymnáziu) a starší.

Dospelí sa môžu pripravovať na prijatie sviatosti birmovania spolu s katechumenmi, ktorí sa pripravujú na krst. Bližšie informácie osobne alebo telefonicky.

Termín birmovky: podľa dohovoru s ABÚ v Bratislave. Príprava trvá 2 roky podľa účasti a pripravenosti birmovancov.

Príprava dospelých na birmovku

Dospelý, ktorý ešte neprijal sviatosť birmovania, môže sa pripraviť na jej prijatie spolu s kandidátmi na krst v príprave zvanej katechumenát. Príprava prebieha od septembra do Veľkej noci. Viac informácií telefonicky alebo osobne.