Sestry sv. Kríža

Komunita sestier bývajúca v Bratislave na Vilovej ulici vznikla 3. marca 2003 na žiadosť Spoločnosti Božieho slova – verbistov, ktorí prosili o sestry do kuchyne do Misijného domu sv. Arnolda Jansena, kde sa pripravujú seminaristi na kňazskú a misijnú službu.

V súčasnosti v Misijnom dome pracuje ako kuchárka jedna sestra a pomáha pri rôznych podujatiach (diakonát, primičné sväté omše, stretnutia pastorácie povolaní, misijná nedeľa, misijný jarmok…). Ďalšia pracuje ako kuchárka v klerickom spoločenstve bratov redemtoristov.

Jedna sestra spoločenstva pracuje na I. Internej klinike Univerzitnej nemocnice v Bratislave, kde sa stará o telesné a duchovné dobro chorých a trpiach ľudí. V sobotu pripravuje a aktívne sa zapája do slávenia Eucharistie, ktorá je slávená v posluchárni I. Internej kliniky UNB. V nedeľu navštevuje starých ľudí v neďalekom domove dôchodcov a prináša im Sviatosť Oltárnu.  

Sestry tu žijú medzi veriacimi aj neveriacimi ľuďmi a uvedomujú si, že ich  prítomnosť má priniesť svedectvo o Bohu a požehnanie ľuďom, s ktorými sa stretávajú.

Poštový kontakt: Sesterské spoločenstvo, VILOVÁ 23, 851 01 Bratislava 5

WEB: http://www.sestrysvkriza.sk/index.php/en/komunity/bratislava/bratislava-vilova

Najbližšie udalosti

Žiadne pripravované podujatia.