Sestry saleziánky

Sestry saleziánky (Inštitút dcér Márie Pomocnice)
Sme ženskou rehoľou, ktorú založil sv. Ján Bosco a sv. Mária D. Mazzarellová v roku 1872. Našim poslaním je sprostredkovať vo výchove preventívnu Božiu lásku deťom a mladým ľuďom. Vo Petržalke pôsobia tri komunity saleziánok – komunita provinciálneho domu na Kremnickej ulici, komunita na Vavilovovej (pôsobia v stredisku na Mamateyovej a v okolitých školách), komunita na Hrobákovej (učia v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej).

Čo robia sestry provinciálneho domu? Organizačne a administratívne zabezpečujeme život provincie, koordinujeme celoslovenskú mládežnícku pastoráciu a podporujeme naše misionárky. Vo farnosti sa podieľame na mládežníckej pastorácii – príprava detí na sväté prijímanie, formácia animátorov, sprevádzanie. Prostredníctvom združenia Laura ponúkame dievčatám integrálnu výchovu – rovesnícke stretká, tábory, chatovačky. Okrem detí a mladých sa v našom dome stretávajú saleziáni spolupracovníci a skupina „modlitby matiek“. Modlíme sa na úmysly druhých.

Kontaktná osoba

• lubafma@gmail.com
• +421 263 814 954

Web

• http://www.salezianky.sk
• https://rehole.sk/detaily.php?d=36
• https://www.facebook.com/Salezianky

Najbližšie udalosti

Žiadne pripravované podujatia.