Miništrantské stretko

Milí miništranti, pozývame Vás aj tento rok na miništrantské stretká v našej farnosti. Budeme sa stretávať vždy v PIATOK o 16.00 na fare (okrem šk. prázdnin). Čakajú nás spoločné chvíle, rôzne aktivity a výlety, ako aj služba pri oltári – stretko zakončíme (mládežníckou) sv. omšou o 18.00. Začíname v piatok 18. septembra. Na stretko si treba priniesť rúško!
Ak sa pandemická situácia zhorší, prenesieme stretko do online-priestoru, budeme Vás informovať. Tešíme sa na Vás!

Elektronický Formulár slúži hlavne na to, aby sme Vás a vašich rodičov vedeli efektívne kontaktovať. Ak zvažujete či chodiť na stretko, chcete to skúsiť alebo si nie ste ešte na 100% istí či budete môcť/chcieť, radšej sa kľudne prihláste 🙂

Kedy?
• Každý piatok (okrem šk. prázdnin) od 16:00 do 18:00 resp. aj s mládežníckou sv. omšou, na ktorú chodíme po stretku spoločne miništrovať, do cca. 18:45 (pre starších miništrantov).

Kde?
• Stretávame sa v priestoroch fary resp. dole v oratku.
• Potom sme často aj v kostole a hlavne v lete aj vo farskej záhrade či niekde vonku …

Kto sme a čo robíme?
• Sme stretko aktívnych a pravidelných miništrantov našej farnosti, ktorí sa stretávajú každý týždeň, aby sa v miništrantskej službe zdokonalili, naučili sa nové služby pri oltári, budovali spoločenstvo a atmosféru prijatia, hlbšie spoznali Ježiša Krista a Katolícku cirkev, spolu sa aj zabavili, trochu si zašportovali a naučili sa niečo nové o našej viere.
• Chlapci miništrujú nielen v nedeľu na detskej sv. omši, ale aj počas týždňa. Cez sviatky ako sú Veľká noc a Vianoce sa intenzívne venujeme miništrantskej príprave sv. omší.
• Zažili sme už aj veľa dobrodružných výletov, ako napríklad cestu vlakom na stretnutie miništrantov v Šaštíne, spoločnú prespávačku s miništrantmi zo susedného kostola na Krupinskej ulici alebo deň otvorených dverí v kňazskom seminári.
• K našim hlavných cieľom patrí výchova nových, mladých miništrantov v našej farnosti. Účastníci nášho stretka majú od 5 do 13 rokov.

Formácia/spiritualita
• Naša formácia prebieha v duchu saleziánskej spirituality sv. Dona Bosca a misionárskej, pod vedením kňazov  verbistov,  ktorí spravujú našu farnosť.
• Snažíme sa mladým miništrantom ponúknuť spoločenstvo a farnosť, v ktorom/v ktorej sa budú dobre cítiť, ako doma.
• Priateľská a rodinná atmosféra má viesť k výchove statočných kresťanov, dobrých občanov a verných a vzorných miništrantov.

Sme otvorené stretko
• Sú vítaní všetci chlapci, ktorí chcú patriť do užšieho/aktívnejšieho kruhu miništrantov našej farnosti, neboja sa služby a vedia sa dobre správať.


KONTAKTNÉ OSOBY

Peter Rohal
rohal.peter@gmail.com
+421 903 676 136

Erik Jánoš
erik.janos@gmail.com
+421 910 692 376

Najbližšie udalosti

Žiadne pripravované podujatia.