Miništrantské stretko

Kedy?
• Každý štvrtok (okrem šk. prázdnin) od 16:30 do 17:45 resp. aj so sv. omšou, na ktorú chodíme po stretku spoločne miništrovať, do cca. 18:45.

Kde?
• Stretávame sa v priestoroch fary resp. dole v oratku.
• Potom sme často aj v kostole a hlavne v lete aj vo farskej záhrade či niekde vonku …

Kto sme a čo robíme?
• Sme stretko aktívnych a pravidelných miništrantov našej farnosti, ktorí sa stretávajú každý týždeň, aby sa v miništrantskej službe zdokonalili, naučili sa nové služby pri oltári, budovali spoločenstvo a atmosféru prijatia, hlbšie spoznali Ježiša Krista a Katolícku cirkev, spolu sa aj zabavili, trochu si zašportovali a naučili sa niečo nové o našej viere.
• Chlapci miništrujú nielen v nedeľu na detskej sv. omši, ale aj počas týždňa. Cez sviatky ako sú Veľká noc a Vianoce sa intenzívne venujeme miništrantskej príprave sv. omší.
• Zažili sme už aj veľa dobrodružných výletov, ako napríklad cestu vlakom na stretnutie miništrantov v Šaštíne, spoločnú prespávačku s miništrantmi zo susedného kostola na Krupinskej ulici alebo deň otvorených dverí v kňazskom seminári.
• K našim hlavných cieľom patrí výchova nových, mladých miništrantov v našej farnosti. Účastníci nášho stretka majú od 5 do 13 rokov.

Formácia/spiritualita
• Naša formácia prebieha v duchu saleziánskej spirituality sv. Dona Bosca.
• Snažíme sa mladým miništrantom ponúknuť spoločenstvo a farnosť, v ktorom/v ktorej sa budú dobre cítiť, ako doma.
• Priateľská a rodinná atmosféra má viesť k výchove statočných kresťanov, dobrých občanov a verných a vzorných miništrantov.

Sme otvorené stretko
• Sú vítaní všetci chlapci, ktorí chcú patriť do užšieho/aktívnejšieho kruhu miništrantov našej farnosti, neboja sa služby a vedia sa dobre správať.


KONTAKTNÉ OSOBY

Peter Rohal
rohal.peter@gmail.com
+421 903 676 136

Erik Jánoš
erik.janos@gmail.com
+421 910 692 376

Najbližšie udalosti

Žiadne pripravované podujatia.