Farská duchovná obnova od 4. do 30. mája 2020

„Aby vás naplnila Božia plnosť celá.“ (Ef 3,19)

Čas pandémie skúma naše srdcia a odhaľuje slabé a zranené miesta. Čas izolácie a karantény v nás prebúdza túžbu začať nanovo. Spravme REŠTART, avšak s novým srdcom posilneným mocou zhora. Pozývame vás prežiť mesiac máj v online duchovnej príprave na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, „aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus vierou prebýval vo vašich srdciach“ (Ef 3,16-17).

Registrácia: keď vyplníte elektronický formulár, tak vám každý deň zašleme materiál k meditáciám a zamyslenia k danej téme týždňa, počas nasledujúcich 4. týždňov.

Vysielanie bude z kostola Povýšenia sv. Kríža cez link: daliborko.sk/tv/ alebo cez FB daliborko.

PROGRAM

ONLINE – pondelok až piatok od 6:30 do 7:00 hod.: „Zobuďte zornicu“

 • Vyloženie sviatosti;
 • Litánie k Duchu Sv.;
 • Text Písma na daný deň;
 • Ave Maris Stella / Zdravas, hviezda morská;
 • Modlitba k sv. Archanjelovi Michalovi.
 • Eucharistické požehnanie;

ONLINE – štvrtkový program od 19:00 do 21:00 hod.:

 • 19:00 – modlitba chvály;
 • 19:10 – vyučovanie;
 • 19:30 – sv. omša;
 • 20:00 – Modlitebný večer: adorácia a príhovorné modlitby;
 • 21:00 – záverečné Eucharistické požehnanie.

Témy štvrtkových večerov:

07. máj 2020: BOLESŤ „Zranené srdce“
Modlitba za uzdravenie zo strachu, paniky a za dôveru srdca.

14. máj 2020: VĎAČNOSŤ „Pán nášho života“
Modlitba prijatia seba a za odovzdanie života.

21. máj 2020: ODVAHA„Dal som vám moc“
Modlitba oslobodenia a modlitba za plnosť ovocia sviatostí.

28. máj 2020: CHVÁLA – „Kde je Pánov Duch, tam je sloboda“. Modlitba za vnútornú slobodu a vyliatie Ducha Sv.

ONLINE – Vyvrcholenie duchovnej prípravy

30. máj 2020  – WAKEUP / celodenná duchovná obnova a nočná vigília s komunitou Emanuel, spoločenstvom Efez a veríme, že aj v tomto roku príde medzi mnás otec biskup Jozef Haľko (o programe tohto dňa vás budeme ešte bližšie informovať).

Podujatie duchovnej obnovy koordinuje P. Milan Toman SVD v spolupráci
s farským evanjelizačným spoločenstvom EFEZ a Komunitou Emanuel.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Najbližšie udalosti

Žiadne pripravované podujatia.