Smernice pri uvoľnení, 6.5.2020

Od stredy, 6. mája 2020, sú Vládou a hlavným hygienikom SR povolené čiastočné zmeny v konaní verejných bohoslužieb v kostoloch. V našom kostole začíname od štvrtka 7. mája, rannou sv. omšou o 7:00 hod. Nevraciame sa však úplne k stavu pred uzatvorením nášho kostola, ale vzhľadom k platným nariadeniam a iným okolnostiam budeme mať DOČASNE niekoľko málo zmien:

Sv. omše a pobožnosti:

Vo všedné dni v pondelok – piatok budú sv. omše: o 7:0019:30 hod. (tu je zmena! – sv. omša o 18:00 bude do Turíc bývať o 19:30 hod.)
V utorky a štvrtky bude aj sv. omša o 9:30 hod.
soboty sú sv. omše o 8:0019:15 hod. (zmena!)
nedele sú sv. omše tak ako vždy bývali: 6:30; 7:45; 9:00; 10:30; 18:00; 20:00.
Sv. omše o 6:30; 7:45 hod.vyhradené pre seniorov.
Každý deň týždňa, v pondelok – sobotu (okrem štvrtka), zostáva hodina adorácie s ružencom, májovou pobožnosťou a kompletóriom.
Štvrtky bude príprava na Turíce, preto program bude špeciálny: 19:00 – duchovná prednáška; 19:30 – sv. omša; 20:00 – 21:00  moderovaná adorácia s témou zoslania Ducha Svätého.
Počas týždňa, v pondelok – piatok, bude ráno od 6:30 – 7:00 adorácia s programom WAKEUP

Vysielania cez internet: 

Nakoľko situácia nie je ešte celkom v normále a teda stále nás viažu prísne nariadenia vlády SR a tiež preto, že cirkevný dišpenz od účasti na sv. omšiach v nedele a v prikázané sviatky stále platí, pokračujeme v prenose niektorých bohoslužieb cez médiá. A to takto: 

Každodenná večerná sv. omša s hodinovou adoráciou: 19:30 – 21:00, v sobotu: 19:15 – 21:00; vo štvrtky: 19:00-21:00.
Každodenná ranná poklona 6:30 – 7:00 (pondelok až piatok).
Nedeľné sv. 9:00; 10:30; 20:00 + katechéza pre deti o 10:00.

Vstup do kostola: 

Do kostola je možný vstup iba v rúškach a iba pre obmedzený počet veriacich. Na základe nariadenia vlády, že sa musí zachovať vzájomný odstup 2 m sme umiestnili na lavice značky s nápisom „Miesto na sedenie“. Celkove sa tak v našom kostole vytvorilo 120 miest na sedenie. Pri vstupe rozdávame čísla od 1-120. Keď sa minú, žiaľ vstup do kostola už nie je možný. 

Môžete však sedieť vonku. Stoličky sú k dispozícii. Ozvučenie máme pred kostolom a tiež vo farskej záhrade naľavo od kostola. Tam si môžete sadnúť, Dbajte však na zachovanie 2 m odstupu. 

Sv. prijímanie:

Sv. prijímanie sa dáva iba na ruku. Prosíme, aby ste to robili správnym spôsobom – prekrížené dlane, ľavá na pravej, hostiu dostanete na ľavú ruku a do úst si ju vložíte pravou rukou (ľaváci to robia opačne: prekrížené dlane pravá na ľavej, hostiu príjmu na pravú a do úst si ju vložia pravou). Prosím nacvičte si to, aby sa predchádzalo nedôstojnostiam alebo komickým gestám. Prijíma sa bez rukavíc

Pri vstupe do kostola použite dezinfekčný prostriedok

Spovedanie: 

Miesto spovedania ešte upresníme. Kvôli ochrane to pravdepodobne nebudú môcť ešte byť doterajšie spovednice vzadu v kostole. 

Správca farnosti


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Najbližšie udalosti

Žiadne pripravované podujatia.