Prihláška na Prvé sv. prijímanie (2021/2022)

Milí rodičia, milé deti pripravujúce sa na prijatie prvého svätého prijímania!
Vážime si, že ste sa rozhodli zapísať vaše dieťa na prípravu na prijatie sviatosti Eucharistie v našej farnosti  Povýšenia Sv. Kríža v Bratislave Petržalke. Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie, ktoré sa budeme snažiť priebežne aktualizovať.

Dôležité dokumenty a informácie:

 • Predbežný dátum prvého sv. prijímania: 30. apríl 2022 o 9:15 a 11:00 (sobota).
 • Krstné listy (nie svedectvo o krste!) si pýtajte vždy na farskom úrade, kde bolo vaše dieťa pokrstené. Odovzdajte ho do 15. októbra 2021 na farskom úrade – Kostol Povýšenia Sv. Kríža – Daliborko. Deti zo Spojenej školy na Gercenke môžu odovzdať krstný list u svojej pani katechétky. Deti, ktoré boli pokrstené v našej farnosti Povýšenia sv. Kríža krstný list nepotrebujú odovzdávať.
  Prvoprijímajúce – nepokrstené deti príjmu sviatosť krstu v našej farnosti – presný dátum dáme vedieť.
 • Prvá sv. spoveď pre prvoprijímajúce deti, rodičov a príbuzných bude v piatok 29. apríla 2022 od 15:00 do 17:00.
 • Termín prvého stretnutia je: 26. september 2021
 • Formulár prihlášky je potrebné vyplniť do 25. septembra 2021.

Prihlasovanie

 • za bežných okolností sa na prípravu zapisujú deti nastupujúce do 3.ročníka ZŠ, ktoré už absolvovali sviatosť krstu a prvé dva ročníky náboženskej výchovy v škole.
 • ak dieťa nie je pokrstené, informujte sa na farskom úrade u pátra Milana Tomana SVD osobne ohľadom prípravy na krst detí.

Príprava

 • Prípravu bude viesť sestra Mária N. s animátormi. P. kaplán Milan Toman SVD má na starosti prípravu rodičov prvorpijímajúcich detí.  Príprava bude od 8:45 do 10:00 hod v priestoroch Spojenej školy Svätej Rodiny na Gercenovej ulici 10 (Bratislava). Odtiaľ sa pôjde do kostola na detskú sv. omšu o 10:30 hod. Účasť prvoprijímajúcich detí je povinná.
 • prebieha od septembra 2021 do apríla 2022;
 • pravidelná účasť na hodinách náboženskej výchovy v škole s osvojením si potrebných vedomostí;
 • pravidelná účasť na svätých omšiach v nedeľu (odporúčame detskú sv.omšu o 10:30) a prikázaný sviatok;
 • pravidelná účasť na mesačných stretnutiach detí.
 • deti dostanú malé knižky, do ktorých budú počas nedeľných svätých omší zbierať nálepky, je to potvrdenie účasti, na sv.omši. Deti z iných farností dostanú podpis od svojho pána farára a nálepky im dajú animátori na stretnutí IMOSU.

Termíny stretnutí v školskom roku 2020/2021:

 • 26.09.2021
 • 10. 10.2021
 • 21. 11.2021
 • 12.12.2021
 • 16.01.2022
 • 13.02.2022
 • 13.03.2022
 • 03.04.2022

REGISTRÁCIA je už uzavretá.


2 Replies to “Prihláška na Prvé sv. prijímanie (2021/2022)”

 1. Mária Dzuričková

  Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je aj nejaká možnosť náhrady stretnutia v inom čase alebo v inom termíne, keby sme nemohli prísť z dôvodu choroby alebo iného vážneho dôvodu. Ďakujem. dzuričková

Napísať odpoveď pre Mária Dzuričková Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Najbližšie udalosti

Žiadne pripravované podujatia.