PASTORÁCIA POČAS ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

Aktualizované: 24.11.2021

Vláda schválila vyhlásenie núdzového stavu s účinnosťou od 25.11.2021, ktorý upravuje zákaz vychádzania. Medzi výnimky patrí individuálna návšteva kostola.

Zároveň v zmysle vyhlášky ÚVZSR zo dňa 24.11.2021 je potrebné obmedziť pastoračnú činnosť na:

  • Individuálnu pastoračnú službu;
  • Vysluhovanie sviatosti krstu a manželstva s maximálne 6 osobami;
  • Pohrebné obrady.

Večerné sv. omše o 18:00 budeme streamovať na YouTube a FB kanál Daliborko.

Nedeľné sv. omše streamujeme o 9:00, 10:30, 18:00.

Úmysly sv. omší odslúžime v tie dni, ako sú zapísané, prípadne v najbližších dňoch od daného dátumu.

Sväté prijímanie budeme rozdávať:

Pondelok – sobota: v čase od 7:00 (okrem soboty), 11:30, 17:00, 17:30, 18:45, 19:15.

Nedeľa: 8:00, 10:00, 11:30, 17:00, 17:30, 18:45, 19:15.

Sviatosť zmierenia vysluhujeme:

Pondelok – sobota: 17:00 – 17:45.

Nedeľa: 8:00 – 8:45

Požehnanie adventných vencov a sviec:

môžete ich doniesť do kostola v čase rozdávania sv. prijímania v sobotu a nedeľu (27.-28.11.2021)

Individuálnu pastoráciu organizujeme v našej farnosti nateraz takto. Samozrejme sme otvorení k úpravám, privítame podnety našich farníkov, aby sme vyšli v ústrety vašim duchovným potrebám, ako môžeme. Pri prijímaní sviatostí sa vyhnime zhromažďovaniu a rozhovorom v skupinkách, vopred ďakujeme.

V nadväznosti na aktuálne opatrenia nie je možné realizovať stretnutia spoločenstiev vo farských priestoroch.

Najbližšie udalosti

Žiadne pripravované podujatia.