Pastoračná služba v našej farnosti od 10.12.2021:

Aktualizované: 3.1.2022

Spovedanie a sv. prijímanie:

Tento týždeň máme prvý piatok mesiaca januára. Spovedáme pred večernými sv. omšami. Počas sv. omší ani ráno ani večer nespovedáme. Vysvetlenie: Keďže je stále obmedzený počet veriacich v kostole (u nás je to 40), počas sv. omší obyčajne na spoveď nepríde nikto, hoci v spovednici my kňazi sedíme. Tí, ktorí sú vnútri kostola, sú už vyspovedaní a tí vonku prísť nemôžu. Je to paradox, ale s tým si, žiaľ, my nepomôžeme. Preto spovedáme iba pred večernými sv. omšami asi od 17:30, na prvý piatok už od 16:00. Samozrejme, kto sa chce vyspovedať, nech príde do sakristie alebo na faru a určite mu poslúžime.  

Sv. prijímanie mimo sv. omší rozdávame po skončení sv. omše ráno o 7:30 hod. a večer cca. 15. min. po jej skončení (cca 19:00), tak isto aj po ukončení každej nedeľnej sv.omši (okrem 20:00) alebo po omšiach cez sviatky.

Liturgický kalendár a poriadok sv. omší na nasledujúci týždeň

Vláda schválila vyhlásenie núdzového stavu s účinnosťou od 25.11.2021, ktorý upravuje zákaz vychádzania. Medzi výnimky patrí individuálna návšteva kostola, od 10.12.2021 patrí väčšina obmedzení len pre nezaočkovaných a teda aj hromadné verejné podujatia sa môžu konať len v režime OP (očkovaný/prekonaný do 180 dní).

Od 10.12.2021 – účasť na svätej omši len v režime OP (očkovaní, prekonaní – COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami).

Od piatku 10. decembra je čiastočné uvoľnenie lockdownu pre účasť na svätej omši v režime OP max. 30 osôb. Okrem svätých omší budeme poskytovať aj naďalej individuálnu pastoračnú službu všetkým veriacim podľa ich duchovných potrieb (pozri nový rozpis). Obmedzená účasť veriacich na omši znamená, že stále veľa veriacich nebude môcť prísť na svätú omšu, preto budeme naďalej streamovať sväté omše aj cez YouTube a Facebook. Prosíme, aby ste boli k sebe navzájom veľkodušní a navzájom si umožnili účasť na svätej omši a striedali sa. Stále bude možnosť denne pristúpiť k svätému prijímaniu pre každého, ako aj k sviatosti zmierenia. Prosíme, aby ste naďalej prísne dodržiavali bezpečnostné epidemiologické nariadenia, ROR, a sväté prijímanie sa naďalej záväzne podáva na ruku.

Individuálna pastoračná služba pre všetkých:

ONLINE vysielanie a prežívanie sv. omše: Svätá omša, ktorú sledujete v prenose cez médiá alebo internet, nie je virtuálna (ak ju sledujete v priamom prenose), ale skutočná a môžte sa s ňou spojiť vo viere, nádeji a láske v duchu a pravde, pretože Duch Svätý nepozná vzdialenosti. Fyzická prítomnosť je síce nenahraditeľná, ale keď sledovanie svätej omše doplníme svätým prijímaním počas dňa, tak je to veľmi hodnotná a plodná účasť na svätých tajomstvách, ktorá nám pomôže prekonať s intenzívnym duchovným životom toto náročné obdobie pandémie.

Aktuálne protiepidemiologické opatrenia

Treba dodržať nasledovné: vstup a pobyt v kostole len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátorom FFP2), pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami (najmä pri svätom prijímaní); z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, sväté prijímanie sa podáva na ruku. Prosíme, aby ste boli navzájom ohľaduplní.

Dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej bohoslužbe

Od účasti na nedeľnej bohoslužbe máte dišpenz. Kostol je otvorený na súkromnú modlitbu počas celého dňa (predsieň chrámu). Prosíme, aby ste nespájali obrad svätého prijímania s predĺženou osobnou adoráciou. Takisto prosíme, aby ste sa pri obrade svätého prijímania rozptýlili po celom kostole a zachovávali čo najväčšie rozostupy. 

Po skončení obradu čím skôr opustite kostol a nezhromažďujte sa ani v areáli kostola, nakoľko po vás prichádza ďalšia skupina k prijatiu sviatostí. Ďakujeme.

Ďakujeme vám za pochopenie, ústretovosť, trpezlivosť, ohľaduplnosť a disciplínu a za dodržiavanie protipandemických opatrení!

Výzva katolíckych biskupov Slovenska:

Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o vypočutie, aby naše kresťanské spoločenstvo v dôležitej chvíli zaujalo správny postoj. Sledujeme rastúce počty nakazených a zomierajúcich na Covid a zárovň rastúci počet vyčerpaných lekárov a zdravotníkov, z čoho hrozí bezprostredný kolaps nemocníc.

Sme presvedčení, že práve očkovanie je veľká pomoc pre zastavenie pandémie a pre záchranu tisícok ľudských životov. Zaočkovaním chránime nielen seba, ale aj druhých. Tak ako to vyjadril Svätý Otec: zaočkovať sa je prejavom lásky voči blížnemu.

Kto pochybuje, nech sa rozhodne práve preto, že kresťanským povolaním je starať sa nielen o seba, ale aj o blížnych a pomáhať im na ceste života.

Naberme odvahu a spravme tento krok z lásky k druhým, k slabším, k ohrozeným.

Naliehame na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania a zároveň dodržiavali hygienické pravidlá. To je v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha, ktorý nám zveril svet i blížnych do opatery. A to je aj skutočným prejavom nášho uvedomelého, konzistentného postoja za život.

Vypočujte, drahí bratia a sestry, tento náš hlas a modlite sa i povzbudzujte spolu s nami, aby si ľudia nezatvrdzovali svoje srdcia a neodmietali prostriedok, ktorý máme na pomoc v utrpení.

Žehnajú vám vaši katolícki biskupi Slovenska.

Najbližšie udalosti

Žiadne pripravované podujatia.