Kvapka 5/50

Pre veľký záujem o pôstne adorácie sa organizátori rozhodli ponúknuť možnosť zapojiť sa do adoračného modlitebného programu aj počas veľkonočného obdobia s názvom KVaPKa 5/50. Ide o 50 dní (22.4 – 7.6.2019), 5 x v týždni – od pondelka do piatku, kedy bude pred rannou sv. omšou v našom kostole možnosť v tichu adorovať, teda v čase od 6:05 do 6:50 hod. Názov  KVaPKa v sebe skrýva úmysel adorácií a to: Kontemplácia – Vyliatie Ducha Svätého a Posvätenie Kňazov a … (vlastn ý úmysel). 50 dní je doba čakania na sviatok Zoslania Ducha Svätého; touto formou je možnosť v modlitbe prosiť o Ducha Tešiteľa. Veríme, že aj táto iniciatíva prinesie mimoriadne Božie požehnanie pre našu farnosť a Božie kráľovstvo.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Najbližšie udalosti

Žiadne pripravované podujatia.