DETI KRÁĽA OKTÓBER 2019

Prvé petržalské chvály

Ako dobre vieme, tento mesiac október, vyhlásil pápež františek za Mimoriadny misíjny mesiac. Pri tejto príležitosti sa v našom kostole udialo čosi naozaj mimoriadne a to „Prvé petržalské chvály“, aspoň neviem o tom, že by v niektorom z Petržalských chrámov modlilo týmto spôsobom. Zaujímavé je, že cestu pre Kráľa v modlitbe chvál a uctievania otvorili „najmenší z nás“ a teda deti našej farnosti. Podujatie nesie názov „Deti Kráľa“ a v tomto roku chceme budovať v deťoch identitu Božích bojovníkov a milovaných princezien.

Sám Pán nás v Písme učí, aby sme nechali jeho najmenších prichádzať k nemu. „Nechajte malé deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.“ (Mk 10,13). A ako vtedy Pán žehnal deti, tak aj teraz, celý tento čas modlitby bol veľkým požehnaním.

Deti sa učili modlitebné tanečné choreografie, spievali nové piesne, modlili sa ruženec, adorovali pre Pánom, čítali si o sv. Františkovi a Hyacinte, hrali sa hry, modlili sa s Božím Slovom, no predovšetkým boli spolu s Pánom a budovali spoločenstvo. Bohatý program zabezpečil, že deti sa vôbec nenudili a dokázali v duchu pokoja a radosti modliť sa celú svätú hodinu ?.

Ďakujem všetkým, ktorí sa podujali na toto požehnané dielo. Nech Pán požehná tím animátorov, hudobníkov a spevákov o nových členov. Pozývame všetkých a najbližšie sa stretneme 3. novembra 2019 o 16:00 hod.

Páter Milan Toman SVD


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Najbližšie udalosti

Žiadne pripravované podujatia.