Adventné adorácie

Pozývame vás k spoločnej modlitbe a duchovnej príprave v čase adventu prostredníctvom ranných adorácií. Od pondelka do piatku, v čase od 6:30 do 7:00 hod. budeme cez YouTube a FB kanál Daliborka vysielať počas adventu ranné zamyslenia. Modlitba bude pri vyloženej sviatosti oltárnej sprevádzaná spevmi z Medžugoria.

Texty nás budú pozývať k odovzdaniu sa Kráľovnej Pokoja a vzývaniu Božieho Ducha, aby sa naše srdcia stali príbytkom Večného Slova, Ježiša Krista. Po skončení lockdownu pozývame tiež k osobnej účasti.

Najbližšie udalosti

Žiadne pripravované podujatia.