2% pre Domku a sestry saleziánky

Aj tento rok máte možnosť poukázať 2% dane združeniu Domka a Inštitútu dcér Márie Pomocnice. Domka použije 2% na realizáciu podujatí pre deti a mladých, sestry saleziánky na vzdelávanie. Tlačivá nájdete vzadu v kostole a na internete: Domka – Daliborko a  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO (salezianky.sk)


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Najbližšie udalosti

Žiadne pripravované podujatia.