Turíčna vigília 14.5.

plagat Turicna vigilia maj 14 2016sPozývame vás na spoločné slávenie Turíčnej vigílie v sobotu 14. mája v našom farskom kostole Povýšenia Sv. Kríža na Daliborovom nám.1. Pred samotnou slávnosťou bude adorácia s modlitbou chvál a spevmi Taizé o 20:30. Turíčna omša začne o 22:00 v noci a slávnosť zakončíme ako prví kresťania - spoločným agapé.

Vytlačiť E-mail