Farská poklona

adorationV nedeľu, 23. apríla 2017 máme v našom kostole celodennú farskú poklonu. Farská poklona znamená, že v každej diecéze sa každý deň počas celého roka koná eucharistická poklona. Každej farnosti je pridelený jeden konkrétny deň. V našej farnosti sa táto poklona tradične koná vždy 23. apríla. V sakristii bude k dispozícii hárok, na ktorý sa môžete zapísať, aby počas celého dňa bola v kostole zabezpečená prítomnosť adorujúcich. Keďže tento rok je to nedeľa, poklona bude od skončenia poslednej dopoľudňajšej sv. omše (asi od 11:30) do začiatku večernej sv. omše o 18:00.

Vytlačiť E-mail