Program Veľkonočného trídua

Biela sobota:
O 8:00 hod. bude v kostole posvätné čítanie a ranné chvály. Po nich bude možnosť poklony pri „Božom hrobe“ do 19:30 hod.
Obrady Veľkonočnej vigílie začnú o 20:00 hod.
Úplné odpustky
vo Veľkonočnom trojdní možno získať za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu):

1. Pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spievaním Tantum Ergo
2. Za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok
3. Za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie

Veľkonočná nedeľa: 
Sv. omše ako v nedeľu.
Zmena času
Na budúcu nedeľu sa mení zimný čas na letný, teda hodiny si posúvame o jednu hodinu dopredu.

Veľkonočný pondelok: Sv. omše ako v nedeľu.

Vytlačiť E-mail