19. nedeľa v cezročnom období – 13. augusta 2017

Liturgický kalendár

Utorok, 15.8.                          Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok

Sv. omše:          7:00

18:00
20:00

Upratovanie kostola

V pondelok 14. augusta upratuje náš kostol skupinka č. 7. Ďakujeme členom tejto skupinky vopred za ich službu.

Sakrálne Duo Sanctus v našom kostole

Ďakujeme Duu sakrálnej hudby SANCTUS Nadežde a Nikolajovi, ktorí sú absolventami Vysokej školy Čajkovského v Moskve za ich spev pri tejto sv. omši. V dnešnú nedeľu spievajú v našom kostole pri všetkých sv. omšiach. Po sv. omši bude ešte kratučký koncert. Maestro Nikolaj má ťažko chorého syna Michala. Ak chcete, môžete do pokladničky na stoličke pri novinovej polici vzadu v kostole vhodiť dobrovoľný príspevok; ten by šiel na jeho liečenie.

Budúca nedeľa

je 20. nedeľa v cezročnom období

***********

Oznamy na udalosti mimo našej farnosti:

Hrdí na rodinu

V sobotu 19. augusta 2017 o 14:30 hod. sa v Bratislave pred budovou parlamentu začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 6. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „Nevynášame tmu, zapaľujeme svetlo“. Bližšie informácie sú na stránke www.hrdinarodinu.sk a na plagáte vzadu.

Púť Televízie LUX do Rajeckej Lesnej

Televízia LUX pozýva na každoročnú Púť s relikviou sv. Jána Pavla II. do Rajeckej Lesnej. Púť sa uskutoční v sobotu 26.augusta. V rámci programu sa môžete okrem známych tvárí televízie tešiť na prednášku o. Michala Zamkovského na tému TOTUS TUUS, hudobnú skupinu F6, spoločné modlitby, vystúpenie heligonkárky Alexandry Ondrušovej, chýbať nebude ani program pre deti s eRko animátormi a Klbkom. Vyvrcholením programu je slávnostná sv. omša s p. Václavom Hypiusom, provinciálom redemptoristov. Viac informácii put.tvlux.sk, kde je možné sa aj zaregistrovať a to najneskôr do 15. augusta 2017.

Pozvanie Charity

Slovenská katolícka charita (SKCH) srdečne pozýva na podujatie s názvom „Móda alebo odpad?“, ktoré sa uskutoční v záhrade SKCH na Kapitulskej ulici budúcu nedeľu 20. augusta o 15:00. Môžete sa tešiť na príjemné popoludnie a na originálnej módnej prehliadke presvedčiť, že aj použité šatstvo môže byť štýlové. Dozviete sa viac o pracovnej terapii, ktorá klientom charity navracia stratenú dôstojnosť a pomáha im zaradiť sa späť do života. Výťažok z akcie Charity bude venovaný na podporu činnosti Skladu solidarity a dielní, v ktorých sa angažujú klienti charity, zvlášť obete obchodovania s ľuďmi.

Púť k Madone Žitného ostrova

Správca farnosti a veriaci farnosti Dunajská Lužná srdečne pozývajú veriacich našej arcidiecézy na  púť k Madone Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej, ktorá sa uskutoční v dňoch 14.-20. augusta 2017.  Program tejto púte je na plagáte.

Vytlačiť E-mail