Oznamy na Sviatok Premenenia Pána, ktorý pripadá 18. nedeľu v cezročnom období – 6. augusta 2017

Liturgický kalendár

Utorok 8. 8. Sv. Dominika, kňaza, spomienka
Streda 9. 8. Sv. Terézie Benedikty od Kríža (Edith Steinovej) panny a mučenice, spolupatrónky Európy.
Štvrtok 10. 8. Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
Piatok 11. 8. Sv. Kláry, panny

Zbierka na maľovanie fary

Minulú nedeľu bola zbierka na pokrytie výdavkov spojených so stavebnými úpravami priľahlých priestorov kostola a kompletného vymaľovania vnútorných priestorov celej fary. V našom kostole sa zozbieralo € 2020.- Všetkým štedrým darcom ďakujeme a vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania.

Upratovanie kostola

V pondelok 7. augusta upratuje náš kostol skupinka č. 6. Ďakujeme členom tejto skupinky vopred za ich službu.

Sakrálne Duo Sanctus v našom kostole

O  týždeň, v nedeľu 13. augusta, pri všetkých sv. omšiach bude v našom kostole spievať Duo sakrálnej hudby SANCTUS z Vysokej školy Čajkovského v Moskve. Speváci sa volajú Nadežda a Nikolaj. Po každej sv. omši bude ešte nasledovať ešte kratučký koncert Duo Sanctus. Dobrovoľný príspevok pri východe z kostola pôjde na liečenie Nikolajovho syna Michala.

Budúca nedeľa

je 19. nedeľa v cezročnom období

***********

Oznamy na udalosti mimo našej farnosti:

10. výročie komunity CENACOLO na Slovensku.

Mladí z Komunity CENACOLO v Kráľovej pri Senci (Včelárska Paseka) pozývajú veriacich spoločne prežiť nedeľu 13. augusta 2017 ako deň radosti a svedectiev, počas ktorého si pripomenú 10. výročie komunity na Slovensku. Program slávnosti je na plagáte. Svätú omšu o 10.30 hod. bude sláviť bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.     

Púť k Madone Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej

Správca farnosti a veriaci farnosti Dunajská Lužná srdečne pozývajú veriacich našej arcidiecézy na  púť k Madone Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej, ktorá sa uskutoční v dňoch 14.-20.augusta 2017.  Program tejto púte je na plagáte.

Vytlačiť E-mail