Oznamy na 11 nedeľu v cezročnom období– 18. jún 2017

Liturgický kalendár

Streda, 21. 6.    Sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka

Piatok, 23. 6.    Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sobota, 24. 6.   Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

Upratovanie kostola

V pondelok 19. júna upratuje náš kostol skupinka č. 6. Ďakujeme členom tejto skupinky vopred za ich službu.

Primície v našom kostole

Včera, 17. júna, boli v Nitre vysvätení za kňazov verbisti Gorazd KohútMichal Vrták. Poznáme ich najmä z piatkových kázní. Do nášho kostola nám prídu odslúžiť primičnú sv. omšu v pondelok 26. júna o 18:00 hod. Srdečne vás pozývame. Tretí diakon, Robin Pootholil, bude vysvätený o pár týždňov v rodnej Indii, v štáte Kerala.

Sv. omše v lete

Už v predstihu upozorňujeme, že počas leta v mesiacoch júl a august nebudú bývať v našom kostole vo všedné dni v pondelky až piatky ranné sv. omše o 7:00 hod. Budú však bývať v kostole verbistov na Krupinskej ul. Sobotná sv. omša o 8:00 hod. zostáva.

Poďakovanie za Deň rodín

Ďakujeme mladým, ktorí minulú nedeľu zorganizovali Deň rodín a tiež rodinám, ktoré naň prišli. Bolo to pekné, dobre pripravené, nálada bola skvelá, jedla bolo nadostač a i počasie nám prialo. Vďaka ešte raz všetkým a každému jednému za jeho osobný príspevok do tejto akcie.

Vyvetroň

Saleziáni spolupracovníci pozývajú farníkov na výlet do Malých Karpát. Zraz bude v sobotu 24. júna 2017 o 9:30 pred naším kostolom. Pôjde sa zo Svätého Jura cez Biely kríž do Rače. Zastavíme sa aj na zrúcanine hradu Biely Kameň. Predpokladaný návrat bude okolo 16:30.

Budúcu nedeľa

je 12. nedeľa v cezročnom období. Na budúcu nedeľu bude aj zbierka na dobročinné ciele sv. Otca, tzv. „Petrov halier“.

***********

Oznamy na udalosti mimo našej farnosti:

Úplné odpustky pri recitovaní Korunky

Apoštolská Penitenciária, na základe fakulty jej zverenej Svätým Otcom Františkom, ochotne udeľuje úplné odpustky, ktoré môžu získať úprimne sa kajúci veriaci po riadnom splnení obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza), a ktoré je tiež možné aplikovať pre duše veriacich v očistci na spôsob príhovoru, ak:

- nábožne recitujú Korunku Božieho milosrdenstva pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou, verejne vystavenou alebo uchovávanou vo svätostánku, v kostole alebo v kaplnke nachádzajúcej sa na území Slovenska;

- sa zhromaždia v rodine, v rehoľnej komunite, v združení veriacich, a všeobecne, keď sa viacerí veriaci zhromaždia za nejakým poctivým cieľom a nábožne sa zjednotia s recitáciou danej modlitby šírenou prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového vysielania, ktorú rovnakým spôsobom (pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou) odrieka diecézny biskup alebo ním na to ustanovený kňaz.

Tí veriaci, ktorí pre chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu opustiť svoj dom, sa pomodlia Korunku Božieho milosrdenstva, dôverujúc a túžiac po milosrdenstve pre seba a blížneho, môžu taktiež získať úplné odpustky za obvyklých podmienok, pri zachovaní predpisov č. 24 a 25 o tzv. „hatených”. V ostatných prípadoch odpustky budú čiastočné.

Piotr RUBIK

Po mimoriadne úspešnom koncerte „Tu es Petrus“ prichádza Piotr RUBIK do Bratislavy predstaviť ďalšie svoje dielo  „Septembrový žaltár“,  v ktorom odznejú jeho najznámejšie a najkrajšie skladby: Koncert sa uskutoční dňa 13. januára 2018 o 19:00 hod. na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.  Informácie o koncerte a vstupenkách sú na stránke www.ticketportal.sk Záštitu nad koncertom prevzal bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Vytlačiť E-mail