Oznamy na Turíčnu nedeľu – 4. jún 2017

Liturgický kalendár

Pondelok, 5. 6.          Svätodušný pondelok - Sv. omše budú ako vo všedný deň t.j. o 7:00 a 18:00)

Štvrtok, 8. 6.              Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza

Zapisovanie úmyslov

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiace júl, august a september 2017 bude v túto sobotu 10. 6. od 17:00 do 18:00 hod. na fare.

Zbierka ma Mass média

V zbierke na masmédia sa minulú nedeľu vyzbieralo € 685,- Vďaka vám za váš dar.

Cyklus štvrtkových kázní o láske

Vo štvrtok, 8. júna vás pozývame na poslednú tohoročnú tému z cyklu našich úvah o láske. Jej názov – v rámci sekcie o odmenách za lásku – je NEBO. Nebo je teda tá najkrajšia odmena za lásku. A aj keď sv. Písmo hovorí, že „ani oko nevidelo ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú“ (1Kor 2,9), predsa sa aspoň pokúsime o nebi pouvažovať. Ak sa chcete na tom zúčastniť, príďte na sv. omšu o 18:00 hod.

Upratovanie kostola

V pondelok 5. júna upratuje náš kostol skupinka č. 4. Ďakujeme členom tejto skupinky vopred za ich službu.

Deň Rodiny

Pozývame všetky rodiny z našej farnosti na tohtoročný Deň rodiny, ktorý sa uskutoční na budúcu nedeľu, 11. júna so začiatkom o 14:00 hod. v našej farskej záhrade. Je to skvelá príležitosť, lepšie sa navzájom spoznať aj v rámci svojej rodiny, aj s inými rodinami. Čaká nás mnoho zábavy, oddychu a príjemného spoločenstva! Bude sa konať aj súťaž o najlepší koláč. Takže napečte koláče, prineste ich a bude sa degustovať. Víťaza čaká cena.

Farníci ochotní ubytovať pútnikov

Ako sme už ohlásili, hľadajú sa domácnosti, ktoré by pri príležitosti blahorečenia dona Titusa Zemana boli ochotné u seba ubytovať mladých ľudí, ktorí sem do Petržalky pricestujú z iných častí Slovenska. Jedná sa o dve noci pred a po 30. septembri. Ak takúto možnosť máte, prosíme, zapíšte sa na papier v sakristii.

Adorácia pred blahorečením

Pri príležitosti blahorečenia dona Titusa Zemana vás chceme pozvať na adoráciu v našom kostole v tento piatok 9. júna po sv. omši a modlitbách za chorých.

GercenkaFest

Spojená škola Svätej Rodiny na Gercenovej ul. pozýva túto sobotu 10. júna od 14:00 do 22:00 hod. rodiny s deťmi, ale aj všetkých, ktorí chcú stráviť príjemné popoludnie na akciu, plnú dobrej zábavy, hudby a iných dobrôt pre malých i veľkých s názvom GercenkaFest. Výnos z tejto akcie je určený na vybudovanie multifunkčného ihriska. Bližšie informácie sú na letáku na nástenke.

Miništrantský tábor

Aj tento rok Verbisti organizujú pobytový tábor pre mladých miništrantov z celého Slovenska. Tento rok sa bude konať v Univerzitnom pastoračnom centre sv. Jozefa Freinademetza v Bratislave, od 10. júla do 14. júla, čo je pondelok až piatok. Prihláška je vzadu pri východe z kostola. Chlapci z našej farnosti, ktorý sa chcú zúčastniť sa môžu prihlásiť u Erika Jánoša. Kontakt je v sakristii.

Budúcu nedeľa

je Slávnosť Najsvätejšej Trojice

***********

Oznamy na udalosti mimo našej farnosti:

Lectio divina 

V stredu 7. júna sa uskutoční v Katedrále sv. Martina modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina s názvom „Zmierenie v rodine“ (Gn 44,14-45,5). Bude ho viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Vytlačiť E-mail