Oznamy na Siedmu veľkonočnú nedeľu – 28. máj 2017

Liturgický kalendár

Štvrtok, 1. 6.     Sv. Justína, mučeníka

Sobota, 3. 6.     Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

Zbierka na masmédiá

Dnes je zbierka na masmédiá. Všetkým darcom vopred ďakujeme.

Cyklus štvrtkových kázní o láske

Vo štvrtok, 1. júna, máme ďalšiu tému z cyklu úvah o láske. Jej názov je BOŽIA LÁSKA. Budeme v nej uvažovať o tom, ako povedomie, že ma Boh miluje dokáže človeka pozdvihovať a viesť k nezištnej odpovedi na túto jeho lásku. Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac, príďte na sv. omšu o 18:00 hod.

Prvý piatok v mesiaci a Fatimská sobota

Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedáme ako obvykle: vo štvrtok od 17:00, v piatok od 16:00 a počas večerných sv. omší.

V sobotu, ktorá je prvou sobotou v mesiaci bude ráno o 7:15 v rámci Fatimskej pobožnosti ďalšia časť deviatnika k Fatimskej Panne Márii.

Materiály k úvahám nad Božím slovom

Na tento týždeň majú číslo 14. Ako obvykle sú vo formátoch A5 a A6 vzadu v kostole.

Upratovanie kostola

V pondelok 29. mája upratuje náš kostol skupinka č. 3. Ďakujeme členom tejto skupinky vopred za ich službu.

Svätodušná vigília

Srdečne vás pozývame na Turíčnu vigíliu v sobotu 3. júna 2017 v našom kostole Program začne o 21:00 hod. eucharistickou adoráciou. Pokračovať bude o 22:00 hod. svätou omšou z predĺženej vigílie Zoslania Ducha Svätého, ktorej hlavným celebrantom bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Po svätej omši ste pozvaní na malé agapé v priestoroch fary. 

Farníci ochotní ubytovať pútnikov

30. septembra bude blahorečenie dona Titusa Zemana. Na celovíkendovú slávnosť do Bratislavy pricestuje veľa mladých zo saleziánskych stredísk z celého Slovenska. Hľadáme veľkodušných farníkov, ktorí by mohli niekoľko z nich na 2 noci ubytovať u seba doma. Ak máte takúto možnosť, prosíme, zapíšte sa na papier v sakristii.

Budúcu nedeľa

je Nedeľa Zoslania Ducha Svätého – Turíce.

***********

Oznamy na udalosti mimo našej farnosti:

Odpustky v kostole sv. Arnolda Janssena

Na základe dekrétu Apoštolskej Penitenciárie z 15. marca 2017 je v kostole sv. Arnolda Janssena, na Krupinskej možné získať úplné odpustky v určitých dňoch, ktoré majú v reholi verbistov zvláštny význam. Medzi ne patrí aj nedeľa Zoslania Ducha Svätého. Splnením podmienky prijatia sviatosti zmierenia, sv. prijímania a návštevou tohto kostola, spolu s účasťou na liturgickom slávení, je v uvedený deň možné za zvyčajných podmienok prijať úplné odpustky alebo formou príhovoru ich aplikovať za duše v očistci.

Iniciatíva 9 mesiacov za život

Iniciatíva 9 mesiacov za život v spolupráci s farnosťou Bratislava - Prievoz pozýva v predvečer Medzinárodného dňa detí poďakovať za dar života počas svätej omše v stredu 31. 5. o 18:00 hod. v kostole sv. Vincenta de Paul  na Tomášikovej ul. Témou modlitieb a kázne bude „Počatý život a jeho ochrana“. Prítomné tehotné mamičky príjmu osobitné požehnanie.

Vytlačiť E-mail