Oznamy na Šiestu veľkonočnú nedeľu – 21. máj 2017

Liturgický kalendár

Pondelok, 22. 5.           Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky

Streda, 24. 5.                Panny Márie Pomocnice kresťanov

Štvrtok, 25. 5.               Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok

                                      Sv. omše:            streda         18:00 (predvečer)

                                                                  štvrtok       7:00
                                                                                     8:20
(školská)

                                                                                     18:00

                                                                                     20:00

Piatok, 26. 5.                Sv. Filipa Neriho, kňaza

Sobota, 27. 5.                Sv. Augustína z Canterbury, biskupa

Cyklus štvrtkových kázní o láske

Ani v nasledujúce štvrtok, 25. mája, úvaha o láske NEBUDE. Dôvodom je to, že bude prebiehať príprava prvoprijímajúcich detí na slávnosť Prvého sv. prijímania, ktorá bude v stredu, štvrtok a piatok. Ďalšia štvrtková úvaha bude až vo štvrtok, 1. júna.

Zbierka na masmédiá

Na budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na masmédiá. Všetkým darcom vopred ďakujeme

Materiály k úvahám nad Božím slovom

Na tento týždeň majú číslo 13. Ako obvykle sú vo formátoch A5 a A6 vzadu v kostole.

Upratovanie kostola

V pondelok 22. mája upratuje náš kostol skupinka č. 2. Ďakujeme členom tejto skupinky vopred za ich službu.

Prvé sv. prijímanie v našej farnosti

Termín prvého sv. prijímania je v dnešnú nedeľu ale ja na budúcu, 28. mája na sv. omši o 10:30 hod. Prosíme veriacich, ktorí nemajú v rodine prvoprijímajúce dieťa, aby si v túto nedeľu vybrali inú sv. omšu a nechali tak priestor pre prvoprijímajúce deti a ich príbuzných. 

Letné tábory našej farnosti

Znova opakujeme možnosť prihlásiť svoje deti na letné tábory našej farnosti, a to pobytový tábor pre dievčatá aj chlapcov v termíne 3.-9. 7. 2017 v Moravanoch nad Váhom a chlapčenský denný tábor 17.-21. 7. 2017.

Sestry saleziánky hľadajú byt

Sestry saleziánky chcú kúpiť väčší štvorizbový byt v Petržalke, najlepšie v okolí Mamateyovej ul. Ak by ste niekto vedeli o takomto byte, alebo možno práve takýto byt chcete predať dajte im vedieť. Kontaktná osoba je sr. Ľuba. Kontakt na ňu nájdete v sakristii u p. kostolníka.

Budúcu nedeľa

je Siedma veľkonočná nedeľa

***********

Oznamy na udalosti mimo našej farnosti:

Nanebovstúpenia Pána, bude v Katedrále sv. Martina

Vo štvrtok 25. mája 2017, na slávnosť Nanebovstúpenia Pána, bude v Katedrále sv. Martina o 17:00 hod. pontifikálna svätá omša.

Jubilejný rok v Bazilike v Marianke

Pri príležitosti 640. výročia konsekrácie Baziliky Narodenia Panny Márie v Marianke Apoštolská penitenciária z poverenia Svätého Otca Františka vyhlásila jubilejný rok v Bazilike v Marianke od 13. 5. 2017 do 16. 5. 2018 a udelila úplné odpustky, ktoré môžu veriaci pri zachovaní zvyčajných podmienok (sviatosť zmierenia, prijatie Najsvätejšej Sviatosti a modlitba na úmysel Svätého Otca) v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke získať:

– ak sa nábožne zúčastnia jubilejných slávení ustanovených so súhlasom arcibiskupa – metropolitu

– ak sa nábožne zúčastnia svätých pútí, alebo iných nábožných úkonov, ktoré sa počas jubilea budú sláviť

– ak navštívia jubilujúcu baziliku, či už jednotlivo alebo v skupinách a tam  nejaký čas strávia v nábožnej meditácii ktorú ukončia modlitbou Pána, Vyznaním viery, a vzývaním Bohorodičky Panny Márie, Matky, Učiteľky a vznešenej Kráľovnej.

Starí, chorí a všetci, čo z vážnej príčiny nemôžu opustiť svoj domov, môžu tiež získať úplné odpustky, ak sa nábožným vzdychom spoja s tými, ktorí zbožne navštívia baziliku alebo do nej putujú, vylúčia naviazanosť na akýkoľvek hriech, splnia spomínané tri zvyčajné podmienky a pred obrazom Blahoslavenej Panny Márie, hoc aj malým, odrecitujú vyššie spomínané modlitby a svoje bolesti a ťažkosti svojho života pokorne odovzdajú Bohu cez Máriu.

Púť zdravotníkov v Levoči

Rada pre pastoráciu v zdravotníctve a Subkomisie pre bioetiku KBS pozýva na Druhú celoslovenskú púť zdravotníkov v Levoči, ktorá sa bude konať v dňoch 2. až 3. 6. 2017. Sú na ňu pozvaní všetci zdravotnícki pracovníci so svojimi rodinami spoločne s duchovnými otcami, ktorí sa venujú pastorácii v zdravotníctve (viac informácii aj na www.bioetika.kbs.sk.)

Bioetická konferencia

Druhou pripravovanou udalosťou je Bioetická konferencia organizovaná Subkomisiou pre bioetiku KBS, ktorá sa uskutoční 16. 6. 2017 v Ružomberku v Kultúrnom dome Andreja Hlinku od 9:00 do 16:00. Program konferencie, prihlasovanie a informácie nájdete na stránke www.kklz.sk.

DVD Tajomstvo z Fatimy

V rámci 100. výročia fatimských zjavení dávame do pozornosti DVD Tajomstvo z Fatimy. Ide o hraný 85-minútový film so slovenským dabingom opisujúci fatimské zjavenia.

Vytlačiť E-mail