Oznamy na Piatu veľkonočnú nedeľu – 14. máj 2017

Liturgický kalendár

Utorok, 16. 5.            Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

Sobota, 20. 5.            Sv. Bernardína Sienského, kňaza

Zbierka na seminár

Minulú nedeľu na sviatok Dobrého Pastiera sa na seminár vyzbieralo € 1.225,-. Všetkým darcom vyprosujeme Božie požehnanie.

Cyklus štvrtkových kázní o láske

V nasledujúce dva štvrtky, 18. a 25. mája, úvahy o láske NEBUDÚ. Dôvodom je to, že bude prebiehať príprava prvoprijímajúcich detí na slávnosť Prvého sv. prijímania, ktorá bude v stredy, štvrtky a piatky počas tohto a budúceho týždňa. Ďalšia štvrtková úvaha bude až vo štvrtok, 1. júna.

Materiály k úvahám nad Božím slovom

Na tento týždeň majú číslo 12. Ako obvykle sú vo formátoch A5 a A6 vzadu v kostole.

Upratovanie kostola

V pondelok 15. mája upratuje náš kostol skupinka č. 1. Ďakujeme členom tejto skupinky vopred za ich službu.

Oslava sviatku Panny Márie Pomocnice

Pozývame na vonkajšiu oslavu sviatku Panny Márie Pomocnice, ktorá bude v sobotu 20. mája 2017. Samotný sviatok je síce v stredu, 24. mája, no my ho z praktických dôvodov oslávime už v predstihu, v sobotu predtým. Začneme o 14:00 sv. omšou v kostole. Potom sa presunieme na farskú záhradu, kde pre nás budú mať program mladí z našej farnosti a strediska Domky. Bude aj pripravené pohostenie vo forme grilovačky. Srdečne vás pozývame, príďte, ktorí môžete.

Prvé sv. prijímanie v našej farnosti

Termín prvého sv. prijímania je v nedeľu 21. a 28. mája na sv. omši o 10:30 hod. Táto   informácia ako aj informácia ohľadne prvej sv. spovede, ktorá bude v sobotu 20. a 27. mája o 9:00 hod., budú deťom v škole a cez katechétov pripomínané. Prosíme veriacich, ktorí nemajú v rodine prvoprijímajúce dieťa, aby si v túto nedeľu vybrali inú sv. omšu a nechali tak priestor pre prvoprijímajúce deti a ich príbuzných. 

Letné tábory našej farnosti

Znova opakujeme možnosť prihlásiť svoje deti na letné tábory našej farnosti, a to pobytový tábor pre dievčatá aj chlapcov v termíne 3.-9. 7. 2017 v Moravanoch nad Váhom a chlapčenský denný tábor 17.-21. 7. 2017.

Poďakovanie za Mariazell

Včera, v sobotu 13. mája, v deň stého výročia Fatimských zjavení sa konala naša farská púť do Mariazellu. Zúčastnilo sa na nej 108 pútnikov v dvoch autobusoch (aj s iných farností). Dopadla výborne. Ďakujeme účastníkom a hlavne organizátorom, manželom Rohalovým.

Sestry saleziánky hľadajú byt

Sestry saleziánky chcú kúpiť väčší štvorizbový byt v Petržalke, najlepšie v okolí Mamateyovej ul. Ak by ste niekto vedeli o takomto byte, alebo možno práve takýto byt chcete predať dajte im vedieť. Kontaktná osoba je sr. Ľuba. Kontakt na ňu nájdete v sakristii u p. kostolníka.

Budúcu nedeľa

je Šiesta veľkonočná nedeľa

***********

Oznamy na udalosti mimo našej farnosti:

Púť detí do Marianky

Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s hnutím eRko pozýva deti na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu, 20. 5. 2017. Putovať môžete buď z Rače od amfiteátra od 8:30, alebo z námestia pred kostolom sv. Štefana v Stupave od 0 9:30. Na ceste deti čakajú pútnické úlohy a v Marianke budú pre ne pripravené stanovištia, kde sa dozvedia zaujímavosti o Zjaveniach Panny Márie vo Fatime, a tiež vystúpenie detských zborov, dobrý obed a sv. omša s otcom arcibiskupom spojená so zasvätením Panne Márii. Z lásky k Pánovi Ježišovi, ktorú Mu máme prejavovať aj službou chudobným, môžu deti priniesť so sebou ako obetný dar sušené mlieko pre rodiny v núdzi. 

Vytlačiť E-mail