Oznamy na Štvrtú Veľkonočnú nedeľu – 7. máj 2017

Liturgický kalendár

Sobota, 13. 5.            Panny Márie Fatimskej

Zbierka na seminár

Dnes sa pri všetkých sv. omšiach koná zbierka na seminár. Ďakujeme vám vopred za vašu štedrosť.

Cyklus štvrtkových kázní o láske

Vo štvrtok, 11. mája, máme ďalšiu tému z cyklu úvah o láske. Jej názov je BOŽIA ZHOVIEVAVOSŤ. Ako asi tušíte, jadrom nášho uvažovania bude posolstvo Písma, že láska zakrýva množstvo našich hriechov. Lenže viete o tom, že existuje ešte sedem ďalších foriem tzv. mimosviatostného odpúšťania hriechov? Toto bude pre mnohých určite novinka: je nám jasné, že hriechy odpúšťa sviatosť zmierenia, ale že by hriechy odpúšťalo ešte aj niečo iné, ako spoveď, to asi nevieme. Ak sa chcete o týchto ôsmych formách mimosviatostného odpúšťania hriechov niečo viac, príďte na sv. omšu vo štvrtok o 18:00 hod.

Materiály k úvahám nad Božím slovom

Na tento týždeň majú číslo 11. Ako obvykle sú vo formátoch A5 a A6 vzadu v kostole.

Upratovanie kostola

V pondelok 8. mája upratuje náš kostol skupinka č. 7. Ďakujeme členom tejto skupinky vopred za ich službu.

Oslava sviatku Panny Márie Pomocnice

Už v predstihu vás všetkých pozývame na vonkajšiu oslavu sviatku Panny Márie Pomocnice, ktorá bude o takmer dva týždne, v sobotu 20. mája 2017. Samotný sviatok je síce v stredu, 24. mája, no my ho z praktických dôvodov oslávime už v predstihu, v sobotu predtým. Začneme o 14:00 sv. omšou v kostole. Potom sa presunieme na farskú záhradu, kde pre nás budú mať program mladí z našej farnosti a strediska Domky. Bude aj pripravené pohostenie vo forme grilovačky. Srdečne vás pozývame, príďte, ktorí môžete.

Prvé sv. prijímanie v našej farnosti

Termín prvého sv. prijímania je v nedeľu 21. a 28 mája na sv. omši o 10:30 hod. Táto   informácia ako aj informácia ohľadne prvej sv. spovede, ktorá bude v sobotu 20 a 27. mája o 9:00 hod., budú deťom v škole a cez katechétov pripomínané. Prosíme veriacich, ktorý nemajú v rodine prvoprijímajúce dieťa, aby si v túto nedeľu vybrali inú sv. omšu a nechali tak priestor pre prvoprijímajúce deti a ich príbuzných. 

Letné tábory našej farnosti

Znova opakujeme pozvanie detí na letné tábory našej farnosti, a to pobytový tábor pre dievčatá aj chlapcov v termíne 3.-9. 7. 2017 v Moravanoch nad Váhom pri Piešťanoch a chlapčenský denný tábor 17.-21. 7. 2017. Viac info o oboch nájdete vzadu v kostole na plagátoch a prihlášky nájdete tiež vzadu v kostole, alebo na www.daliborko.sk. Na vaše deti sa tešia animátori a spolupracovníci z Daliborka.

Pozvánka na Vyvetroň

Saleziáni spolupracovníci pozývajú farníkov na výlet spojený s opekačkou. Zraz bude v pondelok 8.5.2017 o 9.25 pred kostolom. Pôjde sa z Rače, cez Pánovu lúku a Malý Slavín do Marianky. Predpokladaný návrat bude okolo 17.30.

Púť do Mariazellu

V túto sobotu, 13. mája, na sviatok Panny Márie Fatimskej mnohí z nás farníkov odchádzame dvoma autobusmi na farskú púť do Mariazellu v Rakúsku. Tí, čo nejdete myslite na nás, čo ideme, a my čo pôjdeme budeme zasa v našich modlitbách myslieť na vás farníkov a na celú našu farnosť.

Budúcu nedeľa

je Piata veľkonočná nedeľa

***********

Oznamy na udalosti mimo našej farnosti:

Cliptime

Pripomíname, že budúci víkend (12.-14. mája) sa vo Svätom Jure uskutoční arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime s tohtoročným heslom S TEBOU. Pozývame všetkých mladých vytvoriť a prejaviť jednotu spolu s ostatnými mladými, so zasvätenými a so svojimi pastiermi - kňazmi a biskupmi. Prihlásiť sa dá ešte do 8. mája (neskôr už len bez stravy a ubytovania). Viac informácií o programe aj registrácii je na stránke cliptime.sk.

Púť do Báču

Pripomíname tiež pozvanie na púť do Báču v šamorínskom dekanáte, ktorá sa bude konať v nedeľu 14. mája 2017 z príležitosti 302. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie a 100. výročia fatimských zjavení. Celý duchovný program od 15.00 hod. bude v slovenskom jazyku. Vo vešperách, ktoré začnú o 16.00 hod., bude mať otec biskup Mons. Jozef Haľko katechézu. Sv. omšu o 17.00 hod. bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Všetkých pozývame putovať a spoznať svätyňu v Báči. 

Duchovná obnova s pátrom Jozefom Kyselicom

Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu s pátrom Jozefom Kyselicom na tému „Priateľstvo“. Obnova sa uskutoční budúcu sobotu 13. mája v priestoroch Teologickej fakulty na Kostolnej ulici so začiatkom o 15:00. Vchod je v tesnej blízkosti Primaciálneho námestia.

Púť detí do Marianky

Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s hnutím eRko pozýva všetky deti na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční 20.5.2017. Putovať môžete buď z Rače od amfiteátra od 8.30 alebo z námestia pred kostolom sv. Štefana v Stupave od 09.30. Na ceste deti čakajú pútnické úlohy a v Marianke budú pre ne pripravené stanovištia, kde sa dozvedia zaujímavosti o Zjaveniach Panny Márie vo Fatime, a tiež vystúpenie detských zborov, dobrý obed a sv. omša s otcom arcibiskupom spojená so zasvätením Panne Márii. Z lásky k Pánovi Ježišovi, ktorú Mu máme prejavovať aj službou chudobným, môžu deti priniesť so sebou ako obetný dar sušené mlieko pre rodiny v núdzi. (v prílohe je plagát a informačný list)

Slovenské vysielanie Rádia Mária

Oznamujeme veriacim, že na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/

Vytlačiť E-mail