Oznamy na Tretiu Veľkonočnú nedeľu – 30. apríl 2017

Liturgický kalendár

Pondelok, 1. 5.          Sv. Jozefa, robotníka 

Utorok, 2. 5.              Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi 

Streda , 3. 5.             Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Zbierka na seminár

Na budúcu, štvrtú veľkonočnú nedeľu, ktorá sa nazýva aj nedeľou Dobrého Pastiera sa bude konať zbierka na seminár.

Cyklus štvrtkových kázní o láske

Vo štvrtok, 4. mája, máme ďalšiu tému z cyklu úvah o láske. Jej názov je VZÁJOMNÁ LÁSKA. Budeme v nej uvažovať o tom, ako pre lásku – a pre život vôbec – je dôležitá vzájomnosť; to znamená, aby sme nielen prijímali, ale aj dávali. Všetci máme práva, ale aj povinnosti. Aj keď to vyzerá napohľad logicky, v realite to často nefunguje. V našich spoločenstvách, na pracoviskách i v rodinách máme ľudí, ktorí k iným a k životu vôbec pristupujú, ako keby všetci boli ich dlžníkmi. Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac, príďte na sv. omšu o 18:00 hod.

Prvý piatok v mesiaci a Fatimská sobota

Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedáme ako obvykle: vo štvrtok od 17:00, v piatok od 16:00 a počas večerných sv. omší.

V sobotu, ktorá je prvou sobotou v mesiaci bude ráno o 7:15 v rámci Fatimskej pobožnosti ďalšia časť deviatnika k Fatimskej Panne Márii.

Materiály k úvahám nad Božím slovom

Na tento týždeň majú číslo 10. Ako obvykle sú vo formátoch A5 a A6 vzadu v kostole.

Upratovanie kostola

V pondelok 1. mája upratuje náš kostol skupinka č. 6. Ďakujeme členom tejto skupinky vopred za ich službu.

Letné tábory našej farnosti

Znova opakujeme pozvanie detí na letné tábory našej farnosti, a to pobytový tábor pre dievčatá aj chlapcov v termíne 3.-9. 7. 2017 v Moravanoch nad Váhom pri Piešťanoch a chlapčenský denný tábor 17.-21. 7. 2017. Viac info o oboch nájdete vzadu v kostole na plagátoch a prihlášky nájdete tiež vzadu v kostole, alebo na www.daliborko.sk. Na vaše deti sa tešia animátori a spolupracovníci z Daliborka.

Litánie k Panne Márii

V pondelok začíname máj, mesiac úcty k Panne Márii. V našom kostole sa mariánske litánie budeme modlievať každý deň po ruženci, ktorý sa modlievate pred večnou sv. omšou.

Budúcu nedeľa

je Štvrtá veľkonočná nedeľa

Odchod P. Mattiasa

Oznamujeme vám, že pán kaplán P. Mattias da Costa, odchádza naspäť do svojho rodiska vo Východnom Timore. Po krátkej dovolenke bude pôsobiť ako misionár v Indonézii na ostrove Borneo (Kalimantan). Rozlúčkovú sv. omšu, ktorej bude predsedať P. Pavol Kruták, provinciál SVD, bude mať v tento utorok, 2. mája o 18:00 hod. a poslednú sv. omšu v stredu 3. mája ráno o 7:00 hod. P. Mattias bol na Slovensku necelé tri roky, v našej farnosti účinkoval necelé dva roky. Ďakujeme mu za jeho službu a na jeho novom mieste mu želáme hojnosť Božieho požehnania.

***********

Oznamy na udalosti mimo našej farnosti:

Lectio divina

stredu 3. mája 2017 o 20:00 hod. bude v Katedrále sv. Martina v Bratislave ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina na tému „Rodičia a súrodenci“ (Gn 37, 2-11). Bude ho viesť náš o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Púť do Báču

Pripomíname pozvanie na púť do Báču v nedeľu 14. mája 2017 z príležitosti 302. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie a 100. výročia fatimských zjavení. Celý duchovný program od 15:00 hod. bude v slovenskom jazyku. Vo vešperách, ktoré začnú o 16:00 hod., bude mať otec biskup Mons. Jozef Haľko katechézu. Sv. omšu o 17:00 hod. bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Vytlačiť E-mail