Oznamy na Veľkonočnú nedeľu - 16. apríl 2017

Farská ofera

Dnes na Veľkonočnú vigíliu a zajtra na Veľkonočnú nedeľu bude po všetkých sv. omšiach farská veľkonočná ofera. Za vaše milodary vám úprimne ďakujeme a vyprosujeme vám Božie požehnanie. 

Svätenie pokrmov

Zajtra na Veľkonočnú nedeľu budeme pri dopoludňajších sv. omšiach požehnávať pokrmy. Umiestnite ich pred sv. omšou tuná dopredu na schodíky na stranu od sakristie.

Materiály k úvahám nad Božím slovom

Pre pomerne veľký záujem o materiály ku každodenným úvahám nad Božím slovom počas Veľkého pôstu, budeme v ich príprave pokračovať aj počas veľkonočného obdobia až do Turíc. Na tento týždeň majú číslo 8. Ako obvykle sú vo formátoch A5 a A6 vzadu v kostole.

Veľkonočný pondelok

Na veľkonočný pondelok sú v našom kostole sv. omše ako v nedeľu.

Upratovanie kostola

v utorok 18. apríla upratuje náš kostol skupinka č. 4. Ďakujeme členom tejto skupinky vopred za ich službu.

Cyklus štvrtkových kázní o láske

Vo štvrtok, 20. apríla, máme ďalšiu tému z cyklu úvah o láske. Uzavreli sme sekciu Dary lásky a začíname sekciu Odmeny lásky. Prvou témou v tejto sekcii bude MÚDROSŤ. Budeme v nej hovoriť o formách poznávania a tak získavania múdrosti: o poznávaní vedeckom, zážitkovom a tiež o poznávaní cez lásku. Ak sa chcete dozvedieť viac, príďte na sv. omšu o 18:00 hod.

Novéna k Božiemu milosrdenstvu

Novénu ku sviatku Božieho milosrdenstva, ktorý sa slávi v 2. veľkonočnú nedeľu sa modlievame pred večernými sv. omšami.

Farská púť do Mariazellu

Na dva autobusy je ešte pár miest voľných na jednodňovú autobusovú púť do Mariazellu v Rakúsku v sobotu 13. mája. Prosíme aby ste sa prihlásili čo najskôr v sakristii. Cena je 15,- eur.

Zápis detí do 1. ročníka

Spojená škola Svätej Rodiny oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka bude v piatok 21. 4 od 14:00 do 18:00 hod. a v sobotu 22. 4. od 9:00 do 12:00 hod. Bližšie informácie sú na plagátiku a webovej stránke školy. 

Letné tábory našej farnosti

Pozývame deti na letné tábory našej farnosti! Tento rok organizujeme pobytový tábor pre dievčatá aj chlapcov v termíne 3.-9. 7. 2017 v Moravanoch nad Váhom pri Piešťanoch. Chlapčenský denný tábor sa uskutoční 17.-21. 7. 2017. Viac info o oboch akciách nájdete vzadu v kostole na plagátoch a prihlášky nájdete tiež vzadu v kostole, alebo na stránke www.daliborko.sk. Na vaše deti sa tešia animátori a spolupracovníci z Daliborka.

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do slávenia obradov Veľkého týždňa a Veľkonočných sviatkov. Osobitne spevákom, organistom, lektorom, miništrantom, kostolníkom, tým, čo upratovali, robili kvetinovú výzdobu a Boží hrob i Vám všetkým za zbožnú účasť na obradoch. Ďakujem mladým za organizáciu krížovej cesty ulicami Petržalky i všetkým, ktorí ste sa zúčastňovali na pobožnostiach krížovej cesty v Marianke. Vám i vašim rodinám prajeme hojnosť požehnania od vzkrieseného Pána.

Budúcu nedeľa

Je Druhá Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva

***********

Oznamy na udalosti mimo našej farnosti:

Prednáška v rámci tzv. Fakultných štvrtkov

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta pozýva na ďalšiu prednášku v rámci tzv. Fakultných štvrtkov, ktorú prednesie páter Bucemi OFM, profesor biblických vied, vo štvrtok 20.4.2017 o 11:30 hod. v Aule Benedikta XVI. Konzekutívny preklad je zabezpečený.

Bratislavské Hanusove dni,

Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na akademický festival Bratislavské Hanusove dni, ktorý bude prebiehať od stredy 19. apríla až do 26. apríla v divadle Malá scéna na Dostojevského rade v Bratislave. Festival otvorí liturgia a prednáška Mons. Borysa Gudziaka, biskupa ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi pôsobiaceho v Paríži. Podrobný program celého festivalu možno nájsť na internetovej stránke www.bhd.sk.

Vytlačiť E-mail