Oznamy na Kvetnú nedeľu - 9. apríl 2017

Upratovanie kostola

v utorok 11. apríla upratuje náš kostol skupinka č. 3. Ďakujeme členom tejto skupinky vopred za ich službu. Ďakujem tiež novým dobrovoľníkom, ktorí sa po minulonedeľnej výzve prihlásili. Budeme s nimi komunikovať priebežne, do akej skupinky by sme ich zaradili.

Veľkonočná spoveď

Veľkonočná spoveď v našom kostole bude vo Veľkom týždni v pondelok, 10. apríla od 15:00 hod. Spovedať bude viac než 10 kňazov; využite túto príležitosť pripraviť sa na veľkonočné sviatky.

Spovedanie chorých a nevládnych farníkov

Pred sviatkami Veľkej noci budeme spovedať aj vašich chorých a nevládnych. Prihlásiť sa treba v sakristii alebo telefonicky na faru či emailom.

Materiály k úvahám nad Božím slovom

Materiály na každodenné uvažovanie nad Božím slovom počas Pôstu majú na budúci týždeň číslo 7. Ako obvykle sú vo formátoch A5 a A6 a vzadu v kostole. Pre pomerne veľký záujem budeme tieto materiály pripravovať až do Turíc.

Farská púť do Mariazellu

Máte poslednú možnosť prihlásiť sa na jednodňovú autobusovú púť do mariánskeho pútnického miesta Mariazell v Rakúsku v sobotu 13. mája. Zdá sa, že sa naplnia dva autobusy. Prihlásiť sa môžete v sakristii. Cena je 15,- eur.

Krížové cesty v našom kostole a v Marianke

Dnešnú Krížovú cestu aj v Marianke organizuje naša farnosť. Spievať bude tradične zbor „Céčkári“. Začína sa o 15:00 hod. Odchod autobusu zo zastávky Záporožská o 13:55.

Krížová cesta na Kvetnú nedeľu v našom kostole o 17:15 dnes nebude z dôvodu našej výpomoci pri spovedaní v susedných farnostiach.

Novéna k Božiemu milosrdenstvu

Novénu ku sviatku Božieho milosrdenstva, ktorý sa slávi v 2. veľkonočnú nedeľu sa začne modliť od Veľkého piatku, a bude vždy pred slávením liturgií.

Farská ofera

Na veľkonočnú nedeľu bude po sv. omšiach farská ofera. Za všetky vaše milodary vám úprimne ďakujeme a vyprosujeme vám Božie požehnanie. 

Denný tábor

Aj tento sa organizuje farský denný tábor a to od 17. do 21. júla. Plagát nájdete na výveske a prihlášky vzadu pri časopisoch. Taktiež sú tieto tlačivá na stránke www.daliborko.sk.

Program Veľkonočného trídua:

Zelený štvrtok:

Na zelený štvrtok ranná sv. omša nebude. Kňazi v tento deň dopoludnia o 9:30 koncelebrujú sv. omšu s otcom arcibiskupom v Katedrále sv. Martina. Pri tejto sv. omši sa svätia oleje a kňazi si pri tejto sv. omši obnovia sľuby, ktoré zložili pri svojej vysviacke.

Sv. omša na pamiatku Pánovej večere bude o 18:00 hod.

Po nej bude možnosť tichej adorácie do 22:00 hod.

Veľký piatok:

8:00 hod. sa budeme modliť v kostole posvätné čítanie a ranné chvály.

Popoludní o 14:15 bude v kostole krížová cesta.

15:00 budú veľkopiatkové obrady.

Po nich bude možnosť poklony pri „Božom hrobe“ do 22:00 hod.

Večer o 20:00 hod. bude krížová cesta ulicami Petržalky.

Veľký piatok je deň prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. Prísny pôst od jedla a mäsitých pokrmov zaväzuje všetkých od 18 – 60 rokov a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov všetkých od 14 rokov.

Biela sobota:

8:00 hod. bude v kostole posvätné čítanie a ranné chvály. Po nich bude možnosť poklony pri „Božom hrobe“ do 19:30 hod.

Obrady Veľkonočnej vigílie začnú o 20:00 hod.

Budúcu nedeľa

je nedeľa Zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista

Vytlačiť E-mail