Oznamy na 5. pôstnu nedeľu - 2. apríl 2017

Upratovanie kostola

Zajtra, v pondelok 3. apríla upratuje náš kostol skupinka č. 2. Ďakujeme členom tejto skupinky vopred za ich službu. Zároveň by sme sa vám v súvislosti s upratovaním chceli posťažovať na jeden dosť vážny problém a požiadať vás o jeho riešenie. Sme radi, že sa utvorili upratovacie skupinky a že mnohí z vás ste sa podujali na túto službu a ste v nej verní. No žiaľ sú i skupinky, kde zo siedmych pôvodných členov zostali len dvaja alebo traja. V takom prípade upratanie celého kostola je pre dvoch ľudí naozaj náročné. Prosili by sme jednak o možno lepšiu koordináciu upratovania v rámci skupinky a tiež, ak by ešte niekto bol ochotný raz za sedem týždňov vypomôcť s upratovaním, či by sa na túto službu nepodujal a teda neprihlásil. Vopred ďakujeme.

Štvrtková prednáška

Tento týždeň vo štvrtok, 6. apríla bude ďalšia úvaha o láske, tentoraz na tému MLČANIE. Budeme v nej uvažovať o hriechoch jazyka ako sú ohováranie, osočovanie, nactiutŕhanie, klebety, ale aj o tajomstve a o výhodách a prínosoch mlčania ako takého. Ak ťa tieto témy zaujímajú príď na sv. omšu vo štvrtok o 18:00 hod.

Prvý piatok v mesiaci

Tento týždeň máme prvý piatok mesiaca. Spovedáme, hlavne tých, ktorí si konáte prvé piatky, vždy pred a počas sv. omší plus vo štvrtok od 17:00 a v piatok od 16:00. Ak by ste mali doma chorých, ktorých chcete nechať vyspovedať, prosíme aby ste ich zahlásili v sakristii.

Spovedanie chorých a nevládnych farníkov

Pred sviatkami Veľkej noci budeme spovedať aj vašich chorých a nevládnych. Prihlásiť sa treba v sakristii alebo telefonicky na faru či emailom.

Materiály k úvahám nad Božím slovom

Materiály na každodenné uvažovanie nad Božím slovom počas Pôstu majú na budúci týždeň číslo 6. Ako obvykle sú vo formátoch A5 a A6 a vzadu v kostole.

Veľkonočná spoveď

Už v predstihu vám oznamujeme, že veľkonočná spoveď v našom kostole bude vo Veľkom týždni v pondelok, 10. apríla od 15:00 hod. Spovedať bude viac než 10 kňazov; využite túto príležitosť pripraviť sa na veľkonočné sviatky.

Farská púť do Mariazellu

Ešte stále je možnosť prihlásiť sa na jednodňovú autobusovú púť do mariánskeho pútnického miesta Mariazell v Rakúsku. Bude v sobotu 13. mája, odchádzať sa bude v skorých ranných hodinách, príchod je v neskorých večerných hodinách. Prihlásiť sa v sakristii, záujemcom sa obratom ozveme. Cena je 15,- eur.

Predaj sviečok

Dnes v  nedeľu 2. 4. 2017 sa od 8:30 hod. do 12:00 hod. pred naším kostolom uskutoční predaj sviečok z chránenej dielne, v ktorej je zamestnaných 5 ľudí s mentálnym postihnutím. Peniaze z predaja budú použité na zabezpečenie udržateľnosti prevádzky tohto zariadenia. Zariadenie sa volá Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Pracovno-socializačné centrum Impulz a sídli na Turnianskej ul. 10 v Petržalke.

Zbierka Tehlička pre Afriku

Spoločenstvo saleziánov spolupracovníkov vás pozýva prispieť do zbierky Tehlička pre Afriku, ktorej vyhlasovateľom je občianske združenie Savio. Dnes v nedeľu po svätej omši o 9:00 hod. vás navyše pohostia koláčikom a čajom. Vďaka vyzbieraným peniazom bude možné otvoriť nemocnicu pre chudobných v meste Maridi v Južnom Sudáne. Za vašu štedrosť ďakujeme.

Pôstne oratko

Pozývame rodiny s deťmi na Pôstne orátko, ktoré sa bude konať dnes, v nedeľu 2. apríla od 15:00 v priestoroch Spojenej školy Svätej rodiny, kde si deti budú môcť vyrábať tradičné veľkonočné ozdoby ako vajíčka, korbáče a mnoho iných vecí. Koláče alebo iné dobroty sú vítané. Prosíme, aby si deti priniesli prezúvky. V rámci orátka bude aj duchovná obnova pre rodičov so začiatkom tiež o 15:00 hod. v kaplnke školy na 3. poschodí.

Krížové cesty v našom kostole a v Marianke

Pripomíname, že počas Pôstneho obdobia bývajú v našom kostole pobožnosti krížovej cesty vždy v piatok a v nedeľu17:15 hod.

Každú nedeľu počas pôstu petržalské farnosti organizujú Krížovú cestu aj v Marianke vždy o 15:00 hod. Dnešnú organizuje Farnosť Sedembolestnej. Doprava je zadarmo prenajatým autobusom. Časy odchodu z jednotlivých zastávok sú vyvesené na bráne kostola. Zo zastávky Záporožská autobus odchádza o 13:55.

Hraná Krížovú cestu

Žiaci našej školy sv. Rodiny nacvičili hranú krížovú cestu, na ktorú pozývajú rodičov a deti v tento piatok, 7. apríla, o 17:15 v našom kostole

Budúcu nedeľa

je Kvetná nedeľa, začíname ňou Veľký týždeň.

Oznamy na udalosti mimo našej farnosti:

Duchovná obnova cez Veľkú Noc: 13.-16. apríla

Mladí vo veku od 18 do 35 rokov sú pozvaní na Veľkonočné trojdnie na Kalváriu do Nitry, aby tam prežili najväčšie sviatky v kresťanskom liturgickom roku na duchovnej obnove a tak vstúpili do ich hĺbky. Obnovu organizujú: Sestry Panny Márie útechy a Misionári verbisti v dňoch 13.-16. apríla. Ubytovanie a strava sú zabezpečené. So sebou si treba priniesť Sväté písmo. Cena: dobrovoľný príspevok 20,- eur. Viac info na nástenke vo vestibule.

Cliptime.

Pozývame mladých na arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa bude konať vo Svätom Jure 12.-14. mája 2017, teda v čase 100. výročia fatimských zjavení. Heslo stretnutia – „S TEBOU“ – znamená pozvanie pre každého mladého, aby prišiel a prehĺbil svoj vzťah k Bohu a tiež vzájomné vzťahy v spoločenstve Cirkvi. Zvýhodnená registrácia prebieha do 16. apríla. Viac informácií o programe aj o registrácii je na stránke cliptime.sk.

Zápis do prvého ročníka

Základná škola Sv. Uršule srdečne pozýva na zápis do prvého ročníka ZŠ v piatok 7. 4. od 15:00 a v sobotu 8. 4. od 9:oo hod. Viacej informácií o zápise nájdete na výveske v kostole. 

Lectio divina

V stredu 5. apríla o 20:00 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina s názvom „Požehnanie pre novú rodinu“ (Gn 29, 1-20).

Duchovná obnovu s pátrom Milanom Bubákom

Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu s pátrom Milanom Bubákom na tému „Tajomstvo Veľkej noci”. Obnova sa uskutoční budúcu sobotu 8. apríla v priestoroch Teologickej fakulty Trnavskej Univerzity na Primaciálnom námestí so začiatkom o 15:00 hod.

Vytlačiť E-mail