Oznamy na 4. pôstnu nedeľu - 26. marec 2017

Upratovanie kostola

Zajtra, v pondelok 27. marca upratuje náš kostol skupinka č. 1. Ďakujeme členom tejto skupinky vopred za ich službu.

Štvrtková prednáška

Tento týždeň vo štvrtok, 30. marca, bude ďalšia úvaha o láske, tentoraz na tému NEVINNÝ ŽART (alebo HUMOR). Má v našom živote viery miesto aj humor a žart? Čo je vlastne humor? Môže byť humor aj prostriedkom evanjelizácie? Ak ťa tieto a podobné otázky zaujímajú príď na sv. omšu vo štvrtok o 18:00 hod.

Materiály k úvahám nad Božím slovom

Materiály na každodenné uvažovanie nad Božím slovom počas Pôstu majú na budúci týždeň číslo 5. Ako obvykle sú vo formátoch A5 a A6 a vzadu v kostole.

Veľkonočná spoveď

Už v predstihu vám oznamujeme, že veľkonočná spoveď v našom kostole bude vo Veľkom týždni v pondelok, 10. apríla od 15:00 hod. Spovedať bude viac než 10 kňazov; využite túto príležitosť pripraviť sa na veľkonočné sviatky.

Farská púť do Mariazellu

V jubilejnom roku Fatimy vás pozývame na jednodňovú autobusovú púť do mariánskeho pútnického miesta Mariazell v Rakúsku. Uskutoční sa v sobotu 13. mája, teda v deň 100 ročného jubilea prvého zjavenia vo Fatime. Odchádzať sa bude v skorých ranných hodinách, prídeme v neskorých večerných hodinách. Prihlásiť sa dá vyplnením údajov v sakristii, záujemcom sa obratom ozveme. Cena je 15,- eur. Nahlasujte sa prosím čím skôr, aby sme vedeli, či máme rezervovať aj druhý autobus.

Predaj sviečok

Na budúcu  nedeľu 2. 4. 2017 sa od 8:30 hod. do 12:00 hod. pred naším kostolom uskutoční predaj sviečok z chránenej dielne, v ktorej je zamestnaných 5 ľudí s mentálnym postihnutím. Peniaze z predaja budú použité na zabezpečenie udržateľnosti prevádzky tohto zariadenia. Zariadenie sa volá Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Pracovno-socializačné centrum Impulz a sídli na Turnianskej ul. 10 v Petržalke.

Zbierka Tehlička pre Afriku

Spoločenstvo saleziánov spolupracovníkov vás pozýva prispieť do zbierky Tehlička pre Afriku, ktorej vyhlasovateľom je občianske združenie Savio. Budúcu nedeľu po svätej omši o 9:00 hod. vás navyše pohostia koláčikom a čajom. Vďaka vyzbieraným peniazom bude možné otvoriť nemocnicu pre chudobných v meste Maridi v Južnom Sudáne. Za vašu štedrosť ďakujeme.

2 % z dane

Znova vám pripomíname a prosíme o možnosť určiť 2% z vašej dane buď Saleziánskemu združeniu mládeže Domka, ktoré ich ako každý rok použije na aktivity s mládežou v našej farnosti, alebo Sestrám saleziánkam, ktoré ich použijú na formáciu nových povolaní a štúdium sestier. Ďakujeme vám vopred.

Tlačivá na 2% sú k dispozícii vzadu v kostole a na www.daliborko.sk/domka alebo pre sestry saleziánky na http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=1351.

Rodinný tábor 2017

Rozbehlo sa už prihlasovanie na letný rodinný tábor, ktorý sa tento rok uskutoční 12-19. augusta 2017 v Zuberci na Orave. Spôsob prihlásenia nájdete na výveske v predsieni kostola. Ak by náhodou niekto vnímal potrebu finančnej pomoci, neváhajte sa obrátiť na organizátorov, radi aj v tejto oblasti pomôžeme v spolupráci s Domkou. Kontakty sú na výveske (manželia Martin a Veronika Orthoví, organizátori tábora).

Pôstne orátko

Pozývame rodiny s deťmi na Pôstne orátko, ktoré sa bude konať v nedeľu 2. apríla od 15:00 v priestoroch Spojenej školy Svätej rodiny, kde si deti budú môcť vyrábať tradičné veľkonočné ozdoby ako vajíčka, korbáče a mnoho iných vecí. Koláče alebo iné dobroty sú vítané. Prosíme, aby si deti priniesli prezúvky. V rámci orátka bude aj duchovná obnova pre rodičov so začiatkom tiež o 15:00 hod. v kaplnke školy na 3. poschodí.

Krížové cesty v našom kostole a v Marianke

Pripomíname, že počas Pôstneho obdobia bývajú v našom kostole pobožnosti krížovej cesty vždy v piatok a v nedeľu17:15 hod.

Každú nedeľu počas pôstu petržalské farnosti organizujú Krížovú cestu aj v Marianke vždy o 15:00 hod. Dnešnú organizuje Saleziánske stredisko na Mamateyovej ul. Doprava je zadarmo prenajatým autobusom. Časy odchodu z jednotlivých zastávok sú vyvesené na bráne kostola. Zo zastávky Záporožská autobus odchádza o 13:55.

Budúcu nedeľa

je 5. pôstna nedeľa

*********

Oznamy na udalosti mimo našej farnosti:

Tanečné divadlo ATak

Tanečné divadlo ATak pripravilo novú inscenáciu o blahoslavenej sestre Zdenke s názvom Chcela by som letieť, ktorú si záujemcovia môžu prísť pozrieť do Domu kultúry Zrkadlový Háj tuná v Petržalke v túto nedeľu 26. 3. 19:00 hod. Vstupné je 7,- Eur.

Duchovná obnova cez Veľkú Noc: 13.-16.apríla

Mladí vo veku od 18 do 35 rokov sú pozvaní na Veľkonočné trojdnie na Kalváriu do Nitry, aby tam prežili najväčšie sviatky v kresťanskom liturgickom roku na duchovnej obnove a tak vstúpili do ich hĺbky. Obnovu organizujú: Sestry Panny Márie útechy a Misionári verbisti v dňoch 13.-16. apríla. Ubytovanie a strava sú zabezpečené. So sebou si treba priniesť Sväté písmo. Cena: dobrovoľný príspevok 20,- eur. Viac info na nástenke vo vestibule.

Cliptime.

Pozývame mladých na arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa bude konať vo Svätom Jure 12.-14. mája 2017, teda v čase 100. výročia fatimských zjavení. Heslo stretnutia – „S TEBOU“ – znamená pozvanie pre každého mladého, aby prišiel a prehĺbil svoj vzťah k Bohu a tiež vzájomné vzťahy v spoločenstve Cirkvi. Zvýhodnená registrácia prebieha do 16. apríla. Viac informácií o programe aj o registrácii je na stránke cliptime.sk.

Pôstna polievka u Milosrdných bratov

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude v piatok 31. marca 2017 od 12:00 do 14:00 hod. podávať pôstnu polievku u Milosrdných bratov v Bratislave (vchod z Námestia SNP 11). Výnosom z polievky podporíte pôstnu iniciatívu Katolíckeho hnutia žien Slovenska Podeľme sa!

Katedra hudby na PF KU v Ružomberku

Podobne ako po minulé roky aj v tomto roku Katedra hudby na PF KU v Ružomberku ponúka organistom a kantorom týždenný kurz hry na organe, spevu, gregoriánskeho chorálu a dirigovania.

Znova prednávanie o zákaze hazardu

Dňa 30. 3. 2017 sa bude konať zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom sa bude opäť prejednávať návrh Všeobecného záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Pozývame Vás zapojiť sa do modlitby alebo pôstu na tento úmysel.

Koncert v kostole verbistov na Krupinskej

Dnes o 16:00 (v nedeľu) vás všetkých pozývame na koncert v Kostole verbistov na Krupinskej. Predstaví sa vám zbor pri kostole sv. Arnolda Janssena.

Vytlačiť E-mail