Oznamy na 3. pôstnu nedeľu - 19. marec 2017

Liturgický kalendár

Pondelok, 20. 3.           Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť (preložená z nedele)

Štvrtok, 23. 3.              Sv. Turibia de Mongrovejo, biskupa

Sobota, 25. 3.               Zvestovania Pána, slávnosť

Upratovanie kostola

Zajtra, v pondelok 20. marca upratuje náš kostol skupinka č. 7. Ďakujeme členom tejto skupinky vopred za ich službu.

Štvrtková prednáška

Tento týždeň vo štvrtok, 23. marca, bude ďalšia úvaha o láske, tentoraz na tému NAPOMÍNANIE. Keď ťa niekto napomenie, vnímaš to ako službu, alebo ako prejav nepriateľstva? Vieš napomenúť ty toho, kto to potrebuje? Aké by malo napomínanie mať pravidlá? Ak ťa tieto a podobné otázky zaujímajú príď na sv. omšu vo štvrtok o 18:00 hod.

Materiály k úvahám nad Božím slovom

Ktorí si beriete materiály na každodenné uvažovanie nad Božím slovom počas Pôstu, dnes sú vzadu v kostole k dispozícii na ďalší týždeň materiály číslo 4. Sú vo formáte A5 a v menšom A6.

2 % z dane

Znova vám pripomíname a prosíme o možnosť určiť 2% z vašej dane buď Saleziánskemu združeniu mládeže Domka, ktoré ich ako každý rok použije na aktivity s mládežou v našej farnosti, alebo Sestrám saleziánkam, ktoré ich použijú na formáciu nových povolaní a štúdium sestier. Ďakujeme vám vopred.

Tlačivá na 2% sú k dispozícii vzadu v kostole a na www.daliborko.sk/domka alebo pre sestry saleziánky na http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=1351.

Rodinný tábor 2017

Rozbehlo sa už prihlasovanie na letný rodinný tábor, ktorý sa tento rok uskutoční 12-19. augusta 2017 v Zuberci na Orave. Spôsob prihlásenia nájdete na výveske v predsieni kostola. Ak by náhodou niekto vnímal potrebu finančnej pomoci, neváhajte sa obrátiť na organizátorov, radi aj v tejto oblasti pomôžeme v spolupráci s Domkou. Kontakty sú na výveske (manželia Martin a Veronika Orthoví, organizátori tábora).

Pôstne oratko

Pozývame rodiny s deťmi na Pôstne orátko, ktoré sa bude konať v nedeľu 2. apríla od 15:00 v priestoroch Spojenej školy Svätej rodiny, kde si deti budú môcť vyrábať tradičné veľkonočné ozdoby ako vajíčka, korbáče a mnoho iných vecí. Koláče alebo iné dobroty sú vítané. Prosíme, aby si deti priniesli prezúvky.

Krížové cesty v našom kostole a v Marianke

Pripomíname, že počas Pôstneho obdobia bývajú v našom kostole pobožnosti krížovej cesty vždy v piatok a v nedeľu17:15 hod.

Každú nedeľu počas pôstu petržalské farnosti organizujú Krížovú cestu aj v Marianke vždy o 15:00 hod. Dnešnú organizuje Farnosť sv. Rodiny. Doprava je zadarmo prenajatým autobusom. Časy odchodu z jednotlivých zastávok sú vyvesené na bráne kostola. Zo zastávky Záporožská autobus odchádza o 13:55.

Zmena času

Na budúcu nedeľu sa mení zimný čas na letný, teda hodiny si posúvame o jednu hodinu dopredu.

Budúcu nedeľa

je 4. pôstna nedeľa

*********

Oznamy na udalosti mimo našej farnosti:

Pripomienka Sviečkovej manifestácie

29. výročie tejto historickej udalosti si pripomenieme na sv. omši v Kostole Františkánov v piatok, 24. marca o 19:30. Hlavným celebrantom bude otec arcibiskup Zvolenský. Po sv. omši pôjde sprievod so sviečkami k pamätníku na Suchoňovom námestí (pred kostolom Notre Dame), kde bude krátky program. Prineste si so sebou sviečky.

Jubilejný rok Fatimy

V sobotu 25. marec 2017 17:30 hod. bude zraz pri Morovom stĺpe, odtiaľ sa pôjde s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva cez priestranstvo sviečkovej manifestácie k Notre Dame. Pri Fatimskej Panne Márii bude o 18:00 hod. večeradlo a modlitby na vyprosenie nových Turíc. Príďte s ružencom a sviečkou.

Arcibiskup Jean-Abdo Arbach zo Sýrie.

Pri príležitosti príchodu pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need (Kirche in Not) vás srdečne pozývame na pontifikálnu svätú omšu v Dóme sv. Martina v Bratislave sobotu, 25. 3. 2017 o 18:00 hod., ktorú bude celebrovať bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Vzácnym hosťom bude arcibiskup Jean-Abdo Arbach, arcibiskup melchitskej gréckokatolíckej cirkvi z Homsu, zo Sýrie. Stretnúť ho a vypočuť si jeho svedectvo môžete deň predtým, v piatok, 24. 3. po sv. omši o 17:30 u saleziánov na Mamateyovej ul., ďalej v nedeľu, 26. 3., po svätej liturgii v gréckokatolíckom Katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža a v pondelok, 27. 3. o 19:45 hod. v UPC v Mlynskej doline.

Tanečné divadlo ATak

Tanečné divadlo ATak pripravilo novú inscenáciu o blahoslavenej sestre Zdenke s názvom Chcela by som letieť, ktorú si záujemcovia môžu prísť pozrieť do Domu kultúry Zrkadlový Háj tuná v Petržalke v nedeľu 26. 3. 201719:00 hod. Vstupné je 7,- Eur.

Modlitby matiek 

Spoločenstvo Modlitby matiek z Komunity útecha pozýva na spoločné modlitby do Kostola uršulínok v piatok 24. 3. až nedeľu 26. 3. vždy o 17:00 hod.

Vytlačiť E-mail