Oznamy na 8.nedeľu cezročnom období - 26. február 2017

Liturgický kalendár

Streda, 1. 3.                Popolcová streda

                                Sv. omše:        7:00

                                                             8:20 (školská)

18:00
         20:00

Popolcová streda – deň pôstu

Popolcovou stredou sa začína Pôstne obdobie. Je to deň pokánia, prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu v celej Cirkvi. Prísny pôst – čo znamená len raz za deň sa do sýtosti najesť – zaväzuje všetkých veriacich vo veku od 18 do 60 rokov a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu viaže tých, ktorí dovŕšili 14. rok života.

Upratovanie kostola

Zajtra, v pondelok 27. februára upratuje náš kostol skupinka č. 4. Ďakujeme členom tejto skupinky vopred za ich službu.

Štvrtková prednáška

Tento týždeň vo štvrtok, 2. marca, bude ďalšia úvaha o láske tentoraz na tému ÚCTIVOSŤ. Uvažovali sme už o úcte. Aký je rozdiel medzi úctou a úctivosťou? Aké sú hriechy proti úctivosti? Je úctivosť to isté ako zdvorilosť? Ak ťa tieto a podobné otázky zaujímajú príď na sv. omšu o 18:00 hod.

Prvý piatok v mesiaci a Fatimská sobota

Tento týždeň máme prvý piatok mesiaca marca. Spovedáme, hlavne tých, ktorí si konáte prvé piatky, vždy pred a počas sv. omší plus vo štvrtok od 17:00 a v piatok od 16:00. Ak by ste mali doma chorých, ktorých chcete nechať vyspovedať, prosíme aby ste ich zahlásili v sakristii.

V sobotu ráno o 7:15 bude pobožnosť druhej časti deviatnika Fatimskej soboty.

Krížové cesty v našom kostole

Počas Pôstneho obdobia budú v našom kostole krížové cesty a to v piatok a v nedeľu17:25 hod.

Krížové cesty v Marianke

Aj tento rok počas nedieľ pôstneho obdobia bude pre veriacich petržalských farností chodiť do Marianky veľkokapacitný autobus na pobožnosti krížovej cesty; začiatok je vždy o 15:00 hod. Prvú pobožnosť na budúcu, čiže 1. pôstnu nedeľu organizuje naša farnosť. Odchody autobusa z rôznych petržalských zastávok sú vyvesené na plagátiku vzadu. Len pre vašu informáciu, zo zastávky Záporožská, ktorá nám je najbližšie odchádza autobus o 13:55.

Uvažovanie nad Božím slovom počas pôstu

Tento rok počas pôstneho obdobia začíname nový projekt: je to uvažovanie nad Božím slovom každého dňa. Vždy v nedeľu budú k dispozícii materiály, ktoré si môžete zobrať vzadu pri východe z kostola. Na každý deň je tam myšlienka z evanjelia príslušného dňa, krátky príklad a záverečná myšlienka. Materiál môžete používať na osobnú úvahu alebo v skupine. Materiály budú číslované, aby sme mali v tom prehľad. Dnes si môžete vyzdvihnúť list č. 1. 

Bolo možné sa prihlásiť, podobne ako v predchádzajúce roky, aj na Pôstne túžby. Prihlásilo sa iba asi 6 ľudí. Ak máte už svoje stretko a chceli by ste používať pripravené materiály, môžeme vám ich poskytnúť.

2 % z dane pre Domku alebo Lauru

Ak rozmýšľate, komu by ste mohli určiť 2% z vašej dane máme pre vás, ako každý rok, dva tipy: Saleziánske združenie mládeže Domka, ktoré ich použije na aktivity s mládežou v našej farnosti, alebo sestry saleziánky, ktoré ich použijú na formáciu nových povolaní a štúdium sestier. V uplynulom roku vďaka vašej štedrosti bolo zorganizovaných cez 40 podujatí pre mládež a aktivít, zameraných na permanentnú starostlivosť o duchovný život detí a mladých. Ďakujeme vám vopred.

Tlačivá na 2% sú k dispozícii vzadu v kostole a na www.daliborko.sk/domka a http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=1351.

Zbierka na charitu

Na budúcu 1. pôstnu nedeľu bude jarná zbierka na charitu. Všetkým darcom vopred v mene charity ďakujeme.

Vytlačiť E-mail