Mikuláš na Daliborku

DSC 0202Aj tento rok sme si uctili pamiatku svätého Mikuláša, svätca známeho pre svoju štedrosť, ktorý zavítal aj k nám do Kostola Povýšenia svätého Kríža. Animátori z nášho strediska si pre deti pripravili krátky zábavno-pútavý program. 

Scénka a program

Po večernej svätej omši sa v kostole zhromaždili deti so svojimi rodičmi, ale taktiež ľudia starší i mladí. Myšlienkou tohto podujatia bolo neustále pripomínanie si lásky a dobra, ktoré svätý Mikuláš šíril. Avšak na druhej strane, cieľom bolo uvedomenie si skutočnej podstaty tejto spomienky, ktorú každoročne slávime, možno už aj zo zvyku. Vďaka scénke, ktorú si pre nadšencov pripravila mládež, najmä animátori z nášho strediska, sme mali možnosť vhĺbiť sa do vzťahu medzi dobrom a zlom. Čerti, hľadajúci v slovníku anjelských slov definíciu slova štedrosť, netušiac čo to znamená, si chceli podmaniť deti rozdávaním sladkostí. Naopak, ostali porazení, po slávnostom hymne anjelov, ktorí svojimi jemnými hláskami zahnali čertov a ich vodcu Svrabromila, a privolali Mikuláša.

Nasledoval príhovor a čas so samotným Mikulášom. Všetko sa nieslo v láskavom a veľmi príjemnom duchu, aj vďaka nášmu srdečnému a ochotnému Mikulášovi. Snažil sa deťom priblížiť, čo to štedrosť a ochota darovať znamená, a preto aj vyzval deti, aby sa s nejakou sladkosťou zo svojho balíčka podelili.

Po ukončení príhovoru Mikuláša k deťom a rozdaní mikulášskych balíčkov nasledovalo krátke fotenie či už s prekrásnymi anjelmi, ufúľanými čertmi alebo samotným Mikulášom. Odozvy ľudí boli kladné, hodnotili to ako príjemný a vydarený čas. 

Výpovede účastníkov

Mne osobne, ako organizátorke i účastníčke, sa podujatie so svätým Mikulášom veľmi páčilo. Hodnotím to ako veľké obohatenie pre mňa a verím v to, že aj pre ostatných. Zo začiatku som mala obavy, najmä po minuloročnom Mikulášovi, ktorý, žiaľ, nemal pozitívne odozvy. Mala som v sebe neistotu, ako to bude s tým tohtoročným. Naším cieľom bolo tiež opäť pozdvihnúť toto podujatie, aby bolo obohacujúcim a príjemným. Na konci som naozaj mnohokrát vyslovila, aké super to bolo a ako krásne to vyšlo. Som naozaj vďačná za tento večer i celú jeho prípavu.

,,Bolo to dosť dobré, miestami zábavné, čo hodnotím veľmi pozitívne. A malo to pointu, čo je tiež super,“ hodnotí Matej, ktorý sa s Mikulášom stretol.

Verím, že ste sa vďaka týmto riadkom aspoň trocha priblížili do atmosféry tejto udalosti. Taktiež verím, že si všetci zúčastnení odniesli so sebou pokoj v srdciach a povzbudenie. Ďakujem Pánu Bohu, že sme zvládli pripraviť toto podujatie a nabrali tým mnoho nových skúseností a obohatení.

Eliška Pašteková

Vytlačiť E-mail