Duchovné cvičenia animátorov, 22. - 25. 8. 2016

DSC 0134

Štrnásť animátorov sa koncom leta, ešte pred začatím plánovania nového školského roka, zúčastnilo na duchovných cvičeniach v Brestovci na Myjave, aby v tichu prehĺbili poznanie kontemplatívnej modlitby.

V pondelok večer sme sa všetci stretli v Brestovci, ktorý väčšina z nás už dobre poznala z animátorského víkendu. Privítala nás tamojšia evanjelická farárka, keďže sme boli ubytovaní v evanjelickom centre. Začali sme spoločnou večerou a po nej sme sa zoznámili s bratom Milošom z rehole bosých karmelitánov, ktorý nám počas duchovných cvičení prednášal. S ním sme sa dohodli aj na spoločnom programe.

Ďalšie dni sme začínali ráno modlitbou ranných chvál, nasledovali raňajky, po nich prvá prednáška a ústranie. Pred obedom sme sa znova pomodlili z breviára a nasledoval obed. Popoludnie sme využili na krátku rekreáciu. Neskôr bola druhá prednáška a ústranie až do večernej modlitby vešpier a večere. Večery sa niesli v duchu hier a spoločného rozprávania a vytvárania úplne super spoločenstva.

Zo stredy na štvrtok sme mali celonočnú adoráciu. Striedali sme sa po trištvrte hodine pri Eucharistii. Adorovať celú noc bolo veľmi náročné, avšak veľmi hodnotné a pekné. Vo štvrtok večer sme poďakovali bratovi Milošovi za jeho kňazskú službu a že nás obohatil svojou charizmou a príkladom. Na záver duchovných cvičení sme si pozreli film Darca.

V piatok večer sa malo začať plánovanie roka. Dospali sme noc, počas ktorej sme adorovali, a potom sme sa vybrali pešo do Myjavy, kde sme boli až do neskorého popoludnia. Navštívili sme tam evanjelický aj katolícky kostol, ochutnali zmrzlinu a stretli sme sa so skupinou, ktorá prišla z duchovného pobytu. Pred cestou naspäť na chatu sme sa niektorí rozhodli ešte pomodliť ruženec a pozrieť si blízku vodnú nádrž.

Duchovné cvičenia boli veľmi požehnaným časom pre každého z nás. Pán Boh sa nám dáva spoznať, stačí sa započúvať do ticha a tak rozpoznávať, čo nám chce povedať.

Jakub Vydra ASC

 

Vytlačiť E-mail