Animátorské plánovanie školského roka 2016/2017

DSC 0445 spolocnaV piatok, 26. augusta sme sa my, animátori z Daliborka, zišli v Brestovci pri Myjave, aby sme cez víkend naplánovali nadchádzajúci školský rok. Ubytovaní sme boli v spoločnej chate u evanjelickej farárky slúžiacej v neďalekej Myjave, ktorá nás srdečne pohostila.

Keď v piatok všetci dorazili, začali sme spoločnou večernou. Následne, sme sa zišli v spoločenskej miestnosti, v ktorej sme mali prvý z mnohých programových blokov. Zvítali sme sa, predstavili všetkých členov Daliborka aj s ich funkciami a určili si ciele a očakávania plánovacieho víkendu. Po spoločnej modlitbe v modlitebnej miestnosti nasledovalo slávnostné privítanie štyroch nových animátorov, ktoré prebehlo vonku mimo dediny pod nočnou oblohou plnou hviezd. Každý z nových animátorov musel sám, iba s olejovou lampou v ruke, ísť za svetlom a prísť na miesto na lúke, kde ho čakali ostatní animátori. Tam potom nováčikovia spolu predniesli svoj animátorský sľub. Celý večer sa vyznačoval pokojnou atmosférou a radosťou zo spoločenstva.

V sobotu ráno nás po skorom budíčku, raňajkách a rannej modlitbe čakalo veľa práce. Diskutovali sme o našom stredisku, o jeho silných a slabých stránkach, o príležitostiach, ale aj o hrozbách. Spoločne sme rozmýšľali o tom, ako môžeme zlepšiť Daliborko a popracovať na našich chybách. Plánovali sme podujatia pre deti, mladých, rodičov, ale aj pre nás animátorov v nasledujúcom školskom roku. Následne si každý urobil svoju osobnú víziu do života, s ktorou sme sa potom navzájom podelili v skupinkách. Po dobrom obede sme si dopriali oddych a rekreáciu. Niektorí spali, iní hrali spoločenské hry alebo športovali. Po obede nasledovalo zaradenie animátorov do tímov (prvoprijímajúci, birmovanci, mládežnícky tím) a stretiek a osobitné plánovanie v týchto skupinách. Po omši a večeri sme pokračovali v plánovaní. Večer bol voľnejší program.

V nedeľu sme si po rannej modlitbe a raňajkách predpoludním prešli posledné bloky plánovania, konkrétne letný pobytový tábor, animátorské stretká a kalendár s konkrétnymi termínmi. Nakoniec nasledovala pekná záverečná aktivita. Každý si náhodne vytiahol dvoch spoluanimátorov a napísal im, čo si na nich váži, za čo im ďakuje a prečo by podľa neho mali naďalej byť animátormi. Každý bol potom naopak tiež prekvapený peknými slovami, ktoré mu napísali iní. Po záverečnom obede sme sa všetci rozlúčili a namierili autami domov – do Bratislavy.

Myslím si, že to bol pre všetkých pekný víkend, v ktorom sme odviedli veľa práce pre naše stredisko, prehĺbili vzťahy medzi sebou a mali spolu veľa zábavy a pekných chvíľ.

Vytlačiť E-mail